Hopp til innholdet

Kirkenes Sykehus

Kirkenes sykehus gir tilbud innenfor følgende fagområder: Akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, voksenrehabilitering og -habilitering og psykisk helsevern og rus. Sykehuset gir desentraliserte tilbud i Vadsø.