Hopp til innholdet

Sosionom? Ute etter fast dagtidstilling?

Døgnenheten PHV og avhengighet, Sami Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Vi søker sosionom, fortrinnsvis med klinisk videreutdanning til 100 % fast dagtidsstilling ved døgnavdelingen i Karasjok🤘

Døgnenheten psykisk helse og avhengighet er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk. Her er to poster, en for psykisk helse og en for avhengighet, med en felles leder. Begge postene har 6 sengeplasser. Døgnenheten er bemannet med overleger (spesialist innen rus-  og avhengighetsmedisin og psykiatri), psykologer, sosionomer, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleiere/ sykepleiere, kokk og erfarne miljøassistener. Våre medarbeidere har både samisk og norsk språk- og kulturkompetanse. 

Døgnenheten er en del av Samisk nasjonalt kompetasetjeneste (SANKS) med et spennende fagmiljøSamisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert på Drag, Tromsø, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. SANKS er en godt etablert organisasjon med  behandlingstilbud og fagmiljø med flere tiår bak seg. 

Sámi Klinihkka er en klinikk i Finnmarkssykehuset HF, der vi har integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, samt tolketjenesten. 

Karasjok er en flerkulturell kommune med rundt 2600 innbyggere. Her får du det beste av 4 årstider med mange muligheter for magiske naturopplevelser gjennom hele året!

Og husk at Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir deg disse økonomiske fordelene:

Gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år  

Søk stillingen - velkommen til Døgnenheten👏

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Delta aktivt i miljøet med planlegging og tilrettelegging av hverdagen for pasienter
 • Oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid internt med andre faggrupper og med pasientenes hjelpeapparat
 • Utredning/ behandling
 • Videreutvikle enheten i forhold til nasjonale og regionale planer
 • Veiledning/ opplæring/ Undervisning/studentveiledning
 • Faglig ansvar
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i sosialt arbeid/ sosionom
 • Vi søker fortrinnsvis deg som har klinisk videreutdanning
 • Annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå kan også være aktuell
 • Ønskelig med erfaring fra feltet og relevant videre- eller etterutdanning
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ved lik kompetanse vil søker med kunnskap i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere
 • Initiativrik og engasjert
 • Trives i et aktivt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Søk på stillingen