Hopp til innholdet

SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet! Er du også opptatt av kvalitet?

Ambulant barnepsykiatrisk team midt/øst, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Søk på stillingen

Ambulant team Midt/Øst har ledig 1 års vikariat som terapeut. Tjenestested er fortrinnsvis Tana.

Vi ser etter deg som har:

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag
 • Relevant erfaring og/ eller videreutdanning

Ambulant team jobber som tiltak under BUP, i  nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Teamet gir behandling og veiledning i hjemmet hos familien, skolen, og barnas nærmiljø. Dette tilbudet er for barn og unge som trenger tettere oppfølgning enn det som kan tilbys poliklinisk. 

Ambulant team er en del av Sámi Klinihkka som har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden, på tvers av fag-, kommune-, fylkes- og landegrenser. Vi er organisatorisk innplassert i avdelingen Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykiskhelsevern og rus (SANKS PHV). SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. SANKS består av BUP, TSB PK, UPA, Familieenheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet og VPP som alle er lokalisert i Karasjok. I tillegg har vi et eget Nasjonalt Team lokalisert på Drag, Røros, Snåsa og Oslo. Sámi klinihkka består også av Spesialistlegesenteret, Samisk nasjonal kompetansetjeneste, forskning og utvikling (SANKS, FoU) lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.

Karasjok er en flerkulturell kommune med rundt 2600 innbyggere. Her får du det beste av 4 årstider med mange muligheter for magiske naturopplevelser gjennom hele året! Som innbygger og arbeidstaker i Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler, blant annet :

⭐Gratis barnehage ⭐12 timer gratis SFO per uke ⭐Årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år ⭐Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år ⭐Billigere strøm ⭐For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år

Søk stillingen og bli en del av et fantastisk kollegium i Sámi klinihkka🥇 Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i flerkulturelt miljø
 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag, sosionom, pedagog, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra feltet og relevant videreutdanning er påkrevd, i tillegg behov av erfaring med terapeutisk arbeid eller terapi utdanning
 • Kunnskap om EPJ og andre fag systemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Du trives og blir motivert av å jobbe i et tverrfaglig, flerkulturelt og aktivt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Søk på stillingen