Hopp til innholdet

Finnmarkssykehuset

Her finner du mye nyttig informasjon om Finnmarkssykehuset, våre arbeidsplasser og hvorfor du bør vurdere en jobb hos oss!

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner rundt omkring i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.

Geografisk spredning 

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste – Alta-modellen fremstår i nasjonal sammenheng som et utstillingsvindu for gode og velfungerende desentraliserte spesialisthelsetjenester. I tillegg har vi en betydelig aktivitet i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen. Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok gir et tilbud til den samiske befolkningen i hele Norge.

Vi har bilambulansestasjoner i alle kommunene, luftambulanse i Alta og Kirkenes, båtambulanse i Havøysund og Øksfjord, og ansvaret for helsepersonellet til Sea King redningshelikopter i Lakselv. Vi har et tøft klima og mye ekstremt vær, noe som gjør at vi må kunne drive akuttmedisin under ekstreme forhold, og ambulansepersonellet vårt må være gode til å improvisere.

1600 ansatte 

Finnmarkssykehuset har om lag 1600 ansatte fordelt på fire klinikker og stabs- og støtteenheter.

Vi driver mye ambulering, så legene og behandlerne kommer nærmere pasientene. Det er små avdelinger i Finnmark, det betyr at hver enkelt får større ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Vi må også jobbe aktivt tverrfaglig og på tvers av avdelinger. Dette gir sterke faglige og tverrfaglige miljøer.

Her betyr du mer!

Du får mange fordeler som ansatt i Finnmarkssykehuset:

  • Vi betaler godt
  • Vi er behjelpelig med bolig, og vi betaler reise- og flytteutgifter
  • Vi tilbyr videreutdanning innen spesialsykepleie
  • Vi tilbyr stipend for spesialisering for leger
  • Vi har gode muligheter for forskning og fagutvikling
  • Vi har et arbeidsmiljø preget av mangfold
  • Studielånet skrives ned
  • Skatten er lavere
  • Strømmen er billigere
Og ikke minst:

Du slipper kø og rushtrafikk og får vill og vakker natur rett utenfor døren!

Behandlingshjemmet i Talvik.