Hopp til innholdet

Utviklingsmuligheter

Her betyr du mer.

Raskere vei til spesialisering / oppfylt læringsmål / spesialistforløp  Utdanningsstillinger til legespesialister og spesialsykepleiere

Rekrutteringsstillinger: Ansatt kan prøve seg ut før man har bestemt seg for spesialisering 

Forskning: Vi legger til rette for medisinsk faglig forskning, med fokus på multietnisk forskning. Våre prosjekter er rettet mot det varierte området vi lever i, et flerkulturelt samfunn med spredt bosetting. I 2021 og 2022 ble det utgitt 17 forskningsartikler hvert år. Det er vi stolte av. Vår forskning inneholder høy internasjonal kvalitet!

Kompetanseutvikling: Vi anser medarbeiderens kompetanse som en av det viktigste ressursene. Vår organisasjon lærer best ved at kompetanse øker. Derfor legger vi til rette for at du som ansatt kan ta relevant tilleggsutdanning samt at vi fokuserer på intern opplæring og kompetanseoverføring.  

Fagutvikling: Mindre sykehus / enheter gjør at man kan få større ansvar og mer erfaring fra fagfeltet / flere fagfelt. Finnmarkssykehuset har tatt temperaturen på stemningen blant våre ansatte. I den er det kommet tilbakemeldinger på at mindre enheter anses som positivt for den individuelle læringskurven samt verdifull erfaring.

Spesialisering med stipendordninger: Som lege og psykolog får du mulighet til spesialisering med stipend.