Hopp til innholdet

Lederskap

Her samarbeider vi på tvers av nivå. Dette kommer til uttrykk ved at vi anser at den beste fagkompetansen finnes i første linje. Våre enhetsledere består idag først og fremst av gode fagfolk.

I siste kartleggingsundersøkelsen sier 73% av respondentene at de føler seg sett av nærmeste leder. Det er vi stolte av - og vi skal fortsette å jobbe for å bli enda bedre. 

Hos oss er vi organisert slik at enhetsleder for hver enhet har kontor ut i avdelingene. Det betyr at veien er kortere til samhandling, planlegging eller bare en kaffeprat.  

Finnmarkssykehuset har en systematisk tilnærming til lederutvikling som et ledd for å styrke eksisterende ledere i sin rolle, samt videreutvikle fremtidens ledere i Finnmarkssykehuset. 

Tilbud til lederutvikling:

  • Topplederprogrammet i spesialisthelsetjenesten
  • Master i helseledelse
  • Årstudium i ledelse 
  • Basisledelse – et ledelsesutviklingsprogram for enhetsledere
  • Ledelsesmobilisering – et ledelsesprogram for mulige fremtidige ledere

Lederutvikling er viktig for oss i Finnmarkssykehuset. På bildet ser dere Janita Vest.