Hopp til innholdet

Kultur og verdier

Her betyr du mer.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

Kvalitet – Trygghet – Respekt – Lagspill

Mer tid til å bli kjent med kolleger, det gjør arbeidsmiljøet bedre.

Se hva en av våre faste ansatte kirurger sier om dette:

«Det som er bra med å jobbe i Hammerfest er det gode miljøet vi har på avdelingen (leger, sykepleiere, kjøkkenpersonalet og andre). Vi har interessante arbeidsoppgaver. Føler at vi får god tid til pasientene og at vi er med å bestemme arbeidsdagene. Så er jo naturen fantastisk på sommer og høst og til dels det blå lyset om vinteren. Føler at vi har god oversikt over sykehuset og godt samarbeid med de andre avdelingene. Det er mange flinke fagfolk også på de andre avdelingene som man kan diskutere med. Så er det også veldig sosialt. Man treffer mer kollegaer utenom arbeidstid enn det vi gjør sørpå. F.eks moltetur med en av mine kolleger på Håja, perleturer, middager hos hverandre osv».

Laksefiske i Repparfjord.

Inkludering og mangfold

I siste kartlegging av hvordan det er å være ansatt i Finnmarkssykehuset fremgår det at våre ansatte føler seg velkommen, sett og hørt av nærmeste leder.  Vi har en mangfoldig arbeidsstyrke, ift ulike opphavsland, kulturer og religioner.