Hopp til innholdet

Utdanningsstilling tilknyttet master i jordmorfag

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tilbyr fem utdanningsstillinger i tilknytning til master i jordmorfag ved UIT Norges arktiske universitet, for sykepleiere med minimum 1 års klinisk erfaring som autorisert sykepleier. Stillingen har en tidsramme på 4,5 år med 2 års fulltidsstudium (utdanningsperiode) og 2,5 år bindingstid ved UNN HF. 

Tre av stillingene er tilknyttet UNN Tromsø, en stilling ved UNN Harstad og en ved UNN Narvik. Vi ber om at du oppgir prioritering på ønsket arbeidsted i søknaden. 

For ansettelse kreves det at søker er tatt opp som student på master i jordmorfag ved Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT. 

Søk på studiet her Master i jordmorfag.

Arbeidsoppgaver

 • Følge UiTs studieplan i teori- og praksisstudier, samt gjennomføre utdanningen på normert tid
 • Avtjene arbeidsplikt i avtalt klinikk i studiefrie perioder fra UiT
 • Gjennomføre bindingstid på avtalt arbeidssted 

Kvalifikasjoner

 • 1 års klinisk erfaring som autorisert sykepleier (minimum)
 • Bekreftelse på studieplass ved UiT, opptak 2024. Skal ettersendes søknaden til UNN 

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for jordmorfaget 
 • Kunnskapssøkende, tar ansvar for egen læring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivasjon til å gjennomføre et krevende studie samt avtjene arbeidsplikt i studiefrie perioder 
 • Evne til å jobbe både systematisk og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Lokal tilhørighet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ansettelse som sykepleier i 100 % stilling, med 90% lønn, i henhold til gjeldende overenskomster
 • Utdanningsavtale som omfatter vilkår i utdanningsperioden og etterfølgende bindingstid
 • Faglig og personlig utvikling

Arbeidssted

 • Tromsø (3 stillinger) 
 • Harstad (1 stilling)
 • Narvik (1 stilling)
Søk på stillingen