Hopp til innholdet

Sykepleier/spesialsykepleier/paramedisiner

Akuttmottak Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du klar for sommerens vakreste eventyr?

Akuttmottaket søker flere dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi søker deg som er en god lagspiller når situasjonen krever det, men som også i stor grad klarer å utføre oppgaver selvstendig. Vi tilbyr et spennende fagmiljø hvor du vil utvikle en solid breddekompetanse, i et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi jobber målrettet med de daglige driftsutfordringene med fokus på å forbedre vår praksis. Vi forventer at våre ansatte utøver god omsorg for både pasienter, deres pårørende, og øvrige kollegaer. Vi er organisert under Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Oppdraget til akuttmottaket er å ta imot alle akutt syke og skadde pasienter som kommer til sykehuset. Akuttmottakets ansatte ivaretar også de aller fleste pasientgrupper som trenger øyeblikkelig helsehjelp etter kontakt med fastlege eller legevakt.

Akuttsykepleierne sørger for at alle pasienter som ankommer sykehuset får rett hastegrad i forhold til sin problemstilling, samt sørger for at pasientene blir tilsett av lege etter gjeldende tidsfrister.

Akuttsykepleierne dekker egne funksjoner i de spesialiserte mottaksteamene som etableres når sekundene teller. Det forventes at tildelte oppgaver løses med en høy grad av presisjon, og som akuttsykepleier vil du over tid opparbeide deg en bred sykepleiefaglig kompetanse i møte med disse pasientene.

Akuttsykepleieren sørger for at pasienten og deres pårørende blir ivaretatt på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte gjennom hele pasientforløpet.

Utover akuttsykepleierens kjerneoppgaver tildeles ansatte driftsfunksjoner eller ansvarsoppgaver som sees i forhold til personlig egnethet og den faglige progresjonen i opplæringsforløpet. Vi tilstreber at ingen ansatte skal tildeles funksjoner eller oppgaver man ikke har kompetanse til å utføre.

Som ansatt i akuttmottaket vil du raskt erfare at det hviler et stort ansvar på den enkelte ansatte i seksjonen, og av den grunn er simulering og annen øvingsaktivitet en viktig del av jobbhverdagen. Opplæringen hos oss er trinnvis. og som nyansatt vil du etter ca. 1 år kunne fungere selvstendig i alle mottaksteam.  

Tromsø by
I Tromsø kan man boltre seg i skog og fjell sommer og vinter – i midnattssol eller nordlys. Det er godt tilrettelagte lysløyper i flere av bydelene, i tillegg til majestetiske fjelltopper i kun kort avstand fra sentrum. Godt miljø for padling, klatring, randonné, jakt og fiske. I tillegg har byen et bredt kulturtilbud med konserter, festivaler, utstillinger m.m. 

Arbeidsoppgaver

 • utøve sykepleie og behandling av alvorlig skadde eller kritisk syke pasienter, samt ivaretakelse av deres pårørende
 • diagnostikk og avklaring av pasienter innenfor medisinske og kirurgiske fagfelt
 • tverrfaglig samarbeid eksternt og internt
 • sykepleiefaglige og pasientrettede arbeidsoppgaver til mange ulike fagområder

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ønskelig med erfaring innen fagutvikling/simulering
 • ønskelig med klinisk erfaring innen akuttmedisin

Søkere på stillingen bør ha minimum 2 års relevant klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du må kunne ta nye utfordringer og ha et våkent klinisk blikk.
 • Vi ønsker at du er strukturert, entusiastisk, fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Du må kunne bidra til et positivt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Du må kunne samarbeide tverrfaglig til det beste for pasienten.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • mulighet for halv nattstilling, annenhver helg, samt andre stillingsbrøker om ønskelig - både fast og vikariat
 • systematisk opplæring gjennom 4 uker
 • internundervisning og et stort fokus på faglig utvikling
 • et inkluderende arbeidsmiljø med stor arbeidsglede og høyt felles fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø
 • medlemskap i KLP, med gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
Søk på stillingen