Hopp til innholdet

Sykepleier

Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kreftavdelinga/Borasdávdaossodat består av sengepost (26 senger), palliativt team, stråleterapiseksjon, kreftpoliklinikk og Vardesenter. Vi har ansvaret for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i UNN. Som universitetsavdeling er forskning sentralt sammen med undervisning og veiledning. 

På kreftavdelingas sengepost har vi behov for flere dyktige sykepleiere. Kreftavdelinga er det regionale kreftsenteret i nord og vi vil ha deg med på laget for å gjøre oss enda bedre. Vi er i en spennende omstillingsprosess hvor vi ønsker å skape et tettere samarbeid mellom poliklinikk og sengepost. Vi kan friste med gode kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø og en utfordrende, variert arbeidshverdag. Kreft sengepost er en utmerk plass for å få en bred kompetanse, samtidig som en får anledning til å spesialisere seg. Her går du ofte hjem med en følelse av å ha skapt mening.

Ta kontakt og sjekk mulighetene!

Arbeidsoppgaver

Sykepleierne har ansvar for oppfølging av kreftbehandlingen og omsorgen til pasientene og deres nærstående gjennom kurative og palliative forløp og helt frem til livets slutt. Sykepleietjenesten er organisert i tre faggrupper. I tillegg til kreftbehandlingen deltar sykepleierne i håndteringen av sepsis, infeksjoner, generelle indremedisinske problemstillinger og lindrende behandling av kreftpasienter.

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som sykepleier
 • relevant erfaring og tilleggsutdanning er en fordel, for eksempel kreftsykepleie og palliasjon
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig

Samisk språk- og kulturforståelse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • godlynt og kan arbeide godt i lag så vel som alene
 • personlig skikket til å arbeide med kreftsyke mennesker og deres nærstående
 • liker å søke ny kunnskap og finne løsninger
 • trives med å delta aktivt i et lærende arbeidsmiljø
 • opptatt av å gjøre hverandre god

Personlige egenskaper vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • hele stillinger, faste og vikariater
 • 3-delt turnus, med mulighet for individuell tilpasning
 • opplæring tilpasset den enkeltes kompetanse, og faste fagdager i turnus
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen