Hopp til innholdet

Sykepleier

Enhet for nyreerstattende behandling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Enhet for nyreerstattende behandling - hemodialyse - søker en dyktig kollega i fast 100% stilling.

Dialyseavdelingen har 18 behandlingsplasser for hemodialyse.

Vi behandler pasienter med kronisk og akutt nyresvikt. I tillegg utfører vi terapeutisk plasmautskiftning, og gir opplæring til pasienter som utfører sin hemodialysebehandling i hjemmet. Vi har alltid en sykepleier i bakvakt, for å kunne gi nødvendig behandling utenom vanlig arbeidstid. Du vil få opplæring for å være en del av bakvakts-teamet, og få opplæring i terapeutisk plasmautskiftning.

Avansert medisinteknisk utstyr er en integrert del av arbeidshverdagen, og du vil få en unik kompetanse på et spesialisert fagområde.

Vi samarbeider med sengepost for fordøyelse - og nyresykdommer, og har blant annet delte stillinger mellom sengepost og dialysen. Vi har har et nært samarbeid og faglig ansvar for dialysesatelittene i Hammerfest, Alta, Narvik, Finnsnes, Lakselv og Storslett.

Enheten har i tillegg til hemodialyseansvar for peritonealdialyse og transplanstasjonsutredning for nyretransplantasjon. Vi arrangerer også pasient- og pårørendeskole to ganger i året. 

Dagens drift innebærer primært dagjobb, inkludert hjemmevakter og helgejobb hver tredje lørdag. Vi drifter også på helligdager. Driften vil kunne endre seg ut fra behov.

Arbeidsoppgaver

 • praktisk utførelse av hemodialyse og TPE
 • bakvakts-funksjon for akuttbehandlinger
 • oppfølging, opplæring og veiledning av pasientene 
 • samarbeid med andre avdelinger/profesjoner både i spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester
 • samarbeid med sykepleiere på dialysesatelittene

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og  dokumentasjon foregår elektronisk.             
 • Det er ønskelig med god klinisk erfaring, men ingen forutsetning.
 • Du har erfaring med medisinsk teknisk utsyr.

Personlige egenskaper

 • Du trives i et aktivt og travelt miljø, og er oppsøkende i forhold til nye oppgaver.
 • Du trives med både det akutte og kroniske aspektet ved pasientbehandling.
 • Du er fleksibel og stabil, løsningsorientert og har interesse for faglig utvikling.
 • Du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Du har ønske om, og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode kliniske evner og faglig trygghet er en fordel.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • flotte lokaler med ny avdeling fra 2021
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver   
 • trivelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • mulighet for faglig utvikling
 • fagdager og internundervisning
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen