Hopp til innholdet

Sykepleier - Ortopedisk poliklinikk

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ortopedisk poliklinikk ved UNN Tromsø er en av de største poliklinikkene i Helse Nord med ca 20.000 konsultasjoner årlig. Ortopedisk poliklinikk tar imot pasienter som har behov for vurdering/behandling innenfor fagfeltene ortopedi, håndkirurgi og plastikkirurgi. Vi har både elektiv drift og øyeblikkelig-hjelp-pasienter. Dette gjør at vi har varierte arbeidsdager.

Ved Ortopedisk poliklinikk har vi ledig fast sykepleierstilling. Som dagansatt i poliklinikken har man også arbeidshelger i Ortopedisk sengepost. Du kan velge selv om du ønsker å jobbe hver tredje helg eller hver fjerde helg. Vaktene i sengeposten er dag- og aftenvakter, ikke nattevakter. Poliklinikken har åpent kl. 8 - 17 mandag - torsdag og 8 - 16 fredag.

Vi har fokus på tilstedeværende ledelse og involvering av de ansatte. Årlig fagdag, og regelmessig internundervisning. 

Ta gjerne kontakt med enhetsleder June om du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat. 

Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

Pasientene våre kommer til utredning, behandling, samt oppfølging etter operasjon innenfor fagfeltene ortopedi, håndkirurgi og plastikkirurgi. Vi behandler og følger opp pasienter med akutte bruddskader, ligament- og seneskader, sår, brann-/frostskader. Barn med ortopediske og plastikkirurgiske problemstillinger behandles også her.
I tillegg til å assistere legene under behandling av pasienter, deltar sykepleierne selvstendig i behandlingen av pasienter i form av gipsing, tillaging av ortoser og ulike sårprosedyrer.

Sykepleierne samarbeider tett med hverandre, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, men må også kunne jobbe selvstendig.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er en fordel med erfaring fra de aktuelle fagområdene, men ikke et krav
 • Søkere må beherske nordisk språk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert og interessert i fagfeltene
 • Positiv og imøtekommende
 • Fleksibel og samarbeidsorientert
 • Kunne håndtere høyt arbeidstempo og jobbe godt under press
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø
 • God opplæring over minimum 3 uker. Tilpassing ved behov
 • Arbeidstid på poliklinikken er på dagtid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen