Hopp til innholdet

Sykepleier - Medisinsk avdeling Harstad

Seksjon Sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du vår nye sykepleierkollega ved Medisinsk avdeling UNN Harstad? Er du en erfaren sykepleier, eller kanskje er du straks ferdigutdannet? Har du lyst til å jobbe i et aktivt og pulserende miljø, sammen med verdens triveligste gjeng? Da er det nettopp deg vi er på jakt etter! 😊

 

Vi søker deg som liker utfordringer, ønsker en variert arbeidshverdag, og brenner etter å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få mulighet til å ta del i pasientbehandling gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom simuleringstrening i turnus, teamgruppemøter med undervisning, e-læring og fagdager.

Stillingen er 100% vikariat i tredelt turnus med helgejobbing, og mulighet for fast ansettelse. Annen stillingsprosent kan om ønskelig imøtekommes ut fra dine behov! 

Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen Lindrende Enhet.
Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge/barn, nyre/diabetes, slag/geriatri, gastro/hematologi og hjerte.

Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har mulighet til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, enhet for lindrende behandling, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes. 

Arbeidsoppgaver

💉 gjennomføre sykepleiefaglige prosedyrer og kliniske observasjoner

💉 fokus på kvalitet i utøvelsen av sykepleie

💉 tverrfaglig samarbeid med pasienten i fokus

💉 samhandling med kommunehelsetjenesten 

💉 dokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS Arena ved hjelp av Behandlingsplan

💉 medikamenthåndtering i elektronisk kurve - Metavision 

💉 pasient- og studentveiledning

💉 ivareta pasientsikkerheten og bidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid  

Kvalifikasjoner

❕ autorisasjon som sykepleier

❕ må beherske norsk skriftlig og muntlig

❕ positivt med erfaring fra noen av våre pasientgrupper, men dette er ikke et krav

Personlige egenskaper

✔️ Du tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienter.

✔️ Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet.

✔️ Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø.

✔️ Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel.

✔️ Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team.

✔️ Du har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientert.

✔️ Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

➡️ hospitering dersom du vil komme og møte oss for å se an din nye arbeidsplass

➡️ utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende fagmiljø med stort engasjement og arbeidsglede

➡️ fagdager, tverrfaglig simulering og jevnlige lunsjundervisninger for faglig utvikling

➡️ introduksjonsprogram/opplæring med tett oppfølging i prøvetiden

➡️ 3-delt turnus i kalenderplan hvor den ansatte får komme med sine ønsker i forkant

➡️ varierte og spennende fagspesifikke arbeidsoppgaver

➡️ lønn i henhold til gjeldende overenskomster

➡️ deltagelse i avdelingens kvalitetsarbeid

➡️ en sosial, inkluderende ansattgruppe som inviterer til alt fra fjelltur til musikkbingo

➡️ vakkert friluftsliv og folkeparken som nærmeste nabo til sykehuset

Søk på stillingen