Hopp til innholdet

Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å oppleve midnattssol, nordlys, flotte naturopplevelser og et yrende byliv? Ønsker du en tilpasset turnus for å ha mulighet til å benytte deg av alt som landsdelen har å tilby? 

Da er Tromsø og Gastrokirurgisk avdeling noe for deg!

Byen lever virkelig opp til sitt tilnavn "Nordens Paris". Tromsø er en storby som byr på et pulserende sentrum og er kjent for sitt varierende kulturliv, kule festivaler, spennende spisesteder og vakker rå natur. Her finnes mektige fjelltopper så langt øyet kan se. De lett tilgjengelige fjellområdene byr på ruter, trapper og merkede stier og løyper i alle vanskelighetsgrader, både for å stå på ski og for å springe på bena. Tromsø er virkelig en by som må oppleves!

Stillingene er i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg som hovedregel. Her er det store muligheter for personlig tilrettelegging av arbeidstiden med fleksibel arbeidsplan. Om ønskelig kan du jobbe intensivt i perioder for så å ha lengre perioder med sammenhengende fri. 

Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og er en sengepost med 26 senger. Vi har ansvar for hoveddelen av generellkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av øyeblikkelig-hjelp-pasienter innenfor eget fagfelt. Eksempel er buktraume etter ulykker, fall, og lignende skader, ileus, smerteproblematikk samt ulike infeksjoner som choleangitt, pankreatitt, divertikulitt m.m. 

Gastrokirurgisk avdeling har som mål å tilby pasienter oppfølging og behandling på et høyt internasjonalt nivå. Vi har fokus på gode pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på moderne diagnostikk og behandling.

For å lese litt om arbeidsmiljøet i avdelingen, følg lenken: gutta på gastro

Arbeidsoppgaver

 • Preoperativ sykepleie
  • klargjøring av pasienter inn til operasjon med blærekateter, perifer venekanyle, antibiotika, tromboseprofylakse m.m.
  • informasjon og veiledning til pasient og deres pårørende
 • Postoperativ sykepleie
  • oppfølging og monitorering av NEWS-score
  • ernæring - total parenteral ernæring, PEG- og nasogastrisk sonde, per oral næring og veiledning av pasienten
  • drensbehandling - pleuradren, thoraxdren, galleblæredren, PTC-dren, hjertedren m.m.
  • mobilisering av pasienten
  • infusjonsbehandling - antibiotika, væskebehandling og medikamenter
  • smertebehandling - epidural, smertepumper, intravenøs/intramuskulær/subkutane injeksjoner samt per-orale smertebehandlinger
  • sårstell - operasjonssnitt, laparotomi eller laparoskopi, og VAC-behandling av store og kompliserte sår
  • håndtering av sentralvenøse kateter - CVK, hickman, veneport, piccline og midline
 • Akuttmedisinsk behandling av pasienter med sepsis og infeksjon
  • antibiotikabehandling
  • intravenøs væsketilførsel og medikamentell behandling
  • tett observasjon av vitale parameter som blodtrykk, puls, respirasjon og temperatur (NEWS)
 • Stomipleie
  • stomistell av nyanlagte stomier og stomier med vanskelig bandasjering
  • stomitrening og veiledning av pasienten
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS Arena
 • Medikamenthåndtering og registrering i elektronisk medikamentkurve Metavision
 • Jobbe tverrfaglig og tett sammen med ulike team
  • fysioterapi
  • leger
  • diabetessykepleier
  • klinisk ernæringsfysiolog
  • pasientsentrert helseteam
  • intensivavdeling, oppvåkningsavdeling og anestesi
 • Samhandling med kommuner gjennom blant annet PLO og møtevirksomhet
 • Samhandling med lokalsykehusene i hele Nord-Norge
 • Sykepleie til pasienter til utredning 
 • Studentveiledning. Som sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da god opplæring vil bli gitt.
 • Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Opplæring i de aktuelle programmene vil bli gitt. En hel kursdag settes av til dette under opplæringsperioden.
 • Det vil bli gitt opplæring i avdelingens medisintekniske utstyr.
 • Søkere må ha godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • Søkere må beherske nordisk språk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • positiv og imøtekommende
 • teamorientert, men som også kan jobbe selvstendig og fleksibelt
 • positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • opptatt av kvalitet og utvikling

Vi tilbyr

 • et utviklende, positivt og godt arbeidsmiljø
 • tre ukers opplæring med individuell tilpassing ved behov 
 • 3 - 4 tilpassede kalenderplaner i året og ønsketurnus 
 • frivillig deltidsstilling om ønskelig
 • fagdager og ukentlig internundervisning, simuleringer og kursdager 
 • mulighet for videreutdanning i gastrosykepleie, stomisykepleie og andre relevante fagfelt
 • stor faglig og personlig utvikling, med tett oppfølging av fagsykepleier
 • pensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • bedriftshelsetjeneste og gode velferdsordninger
 • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av hver enkelt ansatt
 • å være behjelpelig med å finne bolig via UNN 
 • miljøtur og/eller fagdager årlig

Vi har sykepleiere med videreutdanning i for eksempel kreftsykepleie, palliasjon, smertesykepleie, veiledningskompetanse m.m. Avdelingen legger til rette for slike utdanninger ved interesse. Hvis du går med et ønske om å søke anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie vil du hos oss få en god erfaring som grunnlag å bygge videre på.

Oppstart er etter individuell avtale. Ved internt opprykk vil det automatisk bli ledig et ett års vikariat. 

Ønsker du å hospitere hos oss, ta kontakt med oss på mail eller telefon. 

Søk på stillingen