Hopp til innholdet

Spesialsykepleier/sykepleier - Nyfødt intensiv

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Nyfødt intensiv søker barnesykepleier, spesialsykepleier eller sykepleier som har lyst til å utvikle seg i et inspirerende arbeidsmiljø. Avdelingen har et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø der det er rom for alle. Arbeidshverdagen er utfordrende og variert, med stor takhøyde og god stemning. Hos oss jobber sykepleiere, leger, sekretærer og assistenter i et godt lagspill.

Vi har ledige vikariater og faste stillinger. Vikariatene er med mulighet for forlengelse. 

Nyfødt Intensiv har 15 senger, fordelt på intensiv og intermediær. Vi har Kuvøseteam og Tidlig hjem (hjemmesykehus), som bemannes av sykepleiere i avdelingen. Vi har pasienter fra et stort geografisk område, og vi har fokus på pasienten og familien. Arbeidshverdagen er variert, og til tider hektisk. Sykepleierne er organisert i 4 grupper som har fagdager sammen og kontaktansvar for pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Nyfødt intensiv yter avansert og helhetlig sykepleie til premature og akutt/kritisk syke nyfødte.
 • Vi tar i mot premature fra svangerskapsuke 23 og syke nyfødte opp til 2 måneder, ofte med utforinger knyttet til spising eller en infeksjon.
 • Vår arbeidshverdag er svært variert.
 • Avdelingen har et familiesentrert fokus.
 • Oppfølging og veiledning av foreldre gjennom hele forløpet er en stor del av vår arbeidshverdag.
 • Vi har stort fokus på fagutvikling og forventer at alle deltar i videreutvikling av faget.
 • Det er tverrfaglig samarbeid innad i avdelingen og med samarbeidende avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søker har minimum to års erfaring som sykepleier.
 • Søkere med erfaring fra nyfødtmedisin blir foretrukket.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • liker å arbeide i et hektisk miljø
 • liker å søke ny kunnskap og finne løsninger
 • trives med å delta aktivt i et lærende arbeidsmiljø
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er opptatt av å gjøre hverandre gode

Vi tilbyr

 • hele stillinger, faste og vikariater
 • 3-delt turnus, med muligheter for individuell tilpasning
 • opplæringstid på 6 uker
 • gode muligheter for personlig utvikling
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • høyt faglig nivå og sterk fokus på fagutvikling
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen