Hopp til innholdet

Seksjonsleder

Generell 1 - CT/RGUniversitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vil du bli seksjonsleder på Røntgenavdelingen UNN HF, seksjon Generell 1 CT/RG?

Vi ønsker oss en positiv, strukturert, endringsvillig og dyktig seksjonsleder som vil lede arbeidet med å utvikle seksjonen og dens ansatte, samt sikre ivaretagelse av helsetjenester til våre pasienter.

Røntgenavdelingen UNN HF er organisert i 9 seksjoner, fordelt på tre ulike lokalisasjoner, som inkluderer fem ulike yrkesgrupper som i samarbeid sikrer at pasienter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten får gjennomført sine røntgenundersøkelser.

Seksjon Generell 1 CT/RG har ansatte og modaliteter i Tromsø, og på DMS på Finnsnes og i Nordreisa. I tillegg bistår seksjonen røntgen-lab på Svalbard med radiograffaglig samarbeid. Seksjonen og avdelingen har en moderne maskinpark, som inkluderer Norges eneste Fotonteller-CT, og høyt spesialiserte fagfolk. Avdelingen utfører rutinemessige utredninger og kontroller, men også avanserte intervensjonsprosedyrer.

Seksjonen har 37 fast ansatte radiografer, som blant annet dekker Universitetssykehusets behov for radiograffaglig vaktberedskap, i tillegg til drift på dagtid. Radiografene jobber tredelt turnus.

UNN HF er et stort helseforetak i norsk målestokk, og består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Svalbard. UNN har mer enn 6000 ansatte, og driver blant annet med svært avanserte kreftutredninger og behandling. Sykehuset samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, som ligger på den andre siden av vegen. Den korte avstanden gjør at vi får en enkel og uformell dialog på tvers av institusjonene.

Arbeidsoppgaver

 • drift-, budsjett-, fag- og personalansvar for senteret
 • identifisere og sikre utdannings- og fagutviklingsbehov
 • pådriver for kvalitetsforbedringsarbeid, inkludert HMS.
 • bidra inn i strategi- og langtidsplanlegging
 • lede etter vedtatte mål og strategier for røntgenavdelingen
 • inngå i røntgenavdelingens lederteam

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med

 • ledererfaring og/eller helsefaglig utdanning, helst på bachelornivå
 • kjennskap til Sectra RIS/PACS og DIPS
 • kjennskap til Helse Nords ledelsesverktøy, som GAT, Personalportalen osv.

Personlige egenskaper

 • nytenkende og med gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å se helhet på tvers av seksjoner og avdelinger
 • kunne se, ivareta og utvikle medarbeidere
 • ha et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø
 • evne til å jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • mulighet for faglig og personlig utvikling
 • utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • IA-bedrift med bedriftshelsetjeneste
 • godt sosialt arbeidsmiljø
Søk på stillingen