Hopp til innholdet

Rådgiver

Klinisk utdanning, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du engasjert i helsefaglig utdanning i spesialisthelsetjenesten? Da søker vi nettopp deg!

Vi søker en utadvendt og selvstendig rådgiver til utdanning- og kompetanseseksjonen i klinisk utdanningsavdeling ved forsknings- og utdanningssenteret (FORUT) i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Avdelingen har 21 ansatte fordelt på to seksjoner som jobber med utdanning på lokalt og regionalt nivå.

Som rådgiver vil du være en del av et team som jobber med  veiledning, pedagogikk, administrering av praksisplasser og praktisk klinisk undervisning. Arbeid med kvalitet i praksisstudier skjer i nært samarbeid med klinikker/sentre i UNN og utdanningsinstitusjonene. En sentral oppgave i stillingen vil være å samarbeide med UiT om utvikling av profesjonsstudiet i medisin. UiT har økt opptaket av studenter og UNN er den viktigste samarbeidspartneren i utdanningsløpet.
Vi tilbyr en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Bli med på å forme fremtiden for utdanning av helsepersonell til UNN og Nord-Norge.

Arbeidsoppgaver

 • utvikling, forbedring og administrering av praksis og praktisk klinisk undervisning for bachelor, profesjonsstudier, master- og videreutdanninger
 • samarbeid med UiT om utvikling og forbedring av utdanningskvalitet
 • administrative oppgaver knyttet til utdanning (høringsinnspill, rapportering, postmottak o.l.)
 • samarbeid med klinikkene om utdanningsspørsmål
 • representere UNN i ulike samarbeidsorgan lokalt, regionalt og nasjonalt
 • delta i lokale og regionale utviklingsprosjekt innenfor utdanningsfeltet
 • bidra i arbeid med kompetanseutvikling

  Kvalifikasjoner

  • relevant bachelor i helsefag
  • god kjennskap til utdanningssektoren innen høyere utdanning for medisin og helsefag 
  • god kjennskap til drift og organisering av spesialisthelsetjenesten
  • digital og pedagogisk forståelse og kompetanse
  • erfaring med bruk av ulike læringsmetoder, veiledningsmodeller og utviklingsarbeid
  • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

  Personlige egenskaper

  • utadvendt, selvstendig og løsningsorientert 
  • god formidlingsevne, serviceinnstilt og fleksibel
  • pådriver for utvikling, tar initiativ og har god gjennomføringsevne
  • læringsvillig og har en positiv innstilling
  • god kollega som verdsetter samarbeid og felles mål

  Personlig egnethet vil vektlegges.

  Vi tilbyr

  • en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for faglig utvikling
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • flotte lokaler i åpent kontorlandskap
  • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
  Søk på stillingen