Hopp til innholdet

Psykologspesialist/psykolog

Kompetansesenter for SIFER, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi søker etter en til to dyktige og engasjerte psykologer/psykologspesialister til vårt team ved Kompetansesenter SIFER Nord, lokalisert i Tromsø. Som en del av spesialisthelsetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er vi en sentral aktør innenfor sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Vi arbeider med spennende prosjekter og er et fagfelt i stadig utvikling.

Kompetansesenter SIFER Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Tromsø. Vi har i oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innenfor feltet i Nordland, Troms og Finnmark. Sammen med andre regionale kompetansesentre danner vi et nasjonalt nettverk innenfor rettspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og fengselspsykiatri. Vår kliniske virksomhet omfatter blant annet stedlige tjenester innen psykisk helsevern til innsatte i Tromsø fengsel (fengselspoliklinikk) og ulike behandlingstilbud for personer med forhøyet risiko for å begå seksuallovbrudd (spesialpoliklinikk), inkludert BASIS og Det finnes hjelp.

Arbeidsoppgaver

SIFER Nord søker psykologer/psykologspesialister til et engasjement på 1 - 2 år, med mulighet for forlengelse som vil inngå i behandlerteamene for fengselspoliklinikk og spesialpoliklinikk (seksuallovbruddsspesifikk behandling). Fengselspoliklinikken leverer stedlige tjenester til innsatte i Tromsø fengsel, herunder utredning og behandling av psykiske lidelser, tverretatlig samarbeid og veiledning til samarbeidende instanser, og ø-hjelpsvurderinger innenfor kontortid. Spesialpoliklinikken tilbyr spesialisert behandling til voksne som er dømt for seksuallovbrudd eller har forhøyet risiko for å begå seksuallovbrudd. Vi leverer også lavterskeltilbudet Det finnes hjelp til personer med seksuell interesse i barn eller egenidentifisert risiko for å begå overgrep mot barn. Behandlingen bygger på Risk-need-responsivity-prinsippene og styrkefokuserte tilnærminger (Good life model). Behandlingen vil hovedsakelig finne sted i Tromsø fengsel, i våre lokaler på Åsgård sykehus og digitalt, men noe reising må påberegnes i forbindelse med ambulant virksomhet til landsdelenes øvrige fengsler. Den ansatte må og regne med å bidra inn i andre prosjekter innenfor SIFERs nettverk.

Arbeidsoppgaver:

 • utredning og behandling av psykiske lidelser hos innsatte i Tromsø fengsel (fengselspoliklinikk)  
 • spesialisert behandling for personer med seksuallovbruddsrelatert problematikk 
 • bidra i relevante fagnettverk og samarbeidsarenaer innen psykisk helsevern i fengsel og seksuallovbruddsproblematikk 
 • bidra til forskning, fagutvikling, undervisning og konsultasjon/veiledning på SIFERS fagområder 

Kvalifikasjoner

 • Psykolog/psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Relevante spesialiseringer innenfor voksenpsykologi, nevropsykologi eller rus og avhengighet kan være en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Fordel med relevant erfaring innen klinisk psykologi, gjerne innenfor sikkerhets-, fengsels- eller fra klinisk arbeid med voksne

Personlige egenskaper

Vi ser etter en ansvarsbevisst, positiv og engasjert person som arbeider selvstendig og nøyaktig med god arbeidsmetodikk. Det kreves fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og evne til å takle periodevis høyt arbeidstempo. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. 

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling
 • mulighet for kurs og egen kompetanseheving
 • trivelig arbeidsmiljø
 • mulighet for egen forskning
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for forlengelse
 • deltakelse i regionale og nasjonale fagnettverk innenfor feltet
 • lønn etter gjeldende avtaler

Vi er fleksibel på oppstartstid innenfor medio august og september 2024. 

Relevant opplæring vil bli gitt, for eksempel fengselspsykiatrikurset, voldsrisikovurdering og Good life model og behandlingsmodell for Det finnes hjelp. 

Søk på stillingen