Hopp til innholdet

Psykolog/psykologspesialist - Autismeteamet

Habilitering for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi har ledig fast stilling fra 19.08.24 for psykolog/psykologspesialist i Autismeteamet ved Habilitering for barn og unge, UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver for stillingen vil inngå som en del av skoleteamet som følger opp barn og unge i alderen 6 til 18 år med autismespekterforstyrrelser, men også jobbe med andre tilstander som blant annet psykisk utviklingshemming og ulike syndromer. Typiske problemstillinger kan være psykoedukasjon, ferdighetstrening, utfordrende atferd, og kommunikasjon. Arbeidet vil primært bestå av behandling og veiledning, men kan også innebære bistand i utredningssaker. Tilnærmingen vil vanligvis være individuell behandling i form av samtaler med pasienter og/eller pårørende, veiledning til nettverket rundt pasientene (for eksempel skole, bolig og kommunale instanser), samt kurs for både fagpersoner og pårørende. 

Det legges vekt på erfaring fra arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser og atferdsvansker. 

Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir tilbud til barn og unge i alderen 0 - 18 år med medfødte eller ervervede funksjonshemninger. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring. Tjenester ytes også ambulant, på pasientenes hjemsted. Vi har ansvar for 24 kommuner i UNN; 3 i Nordland og 21 i Troms, og noe reisevirksomhet må påregnes. 

Habilitering for barn og unge er en avdeling innenfor Barne- og ungdomsklinikken på UNN med ca. 30 ansatte. Vi har spesialiserte team innen autisme, nevropsykologi, nevromuskulære sykdommer, cerebral parese, MMC, multi-funksjonshemning og spisevansker hos småbarn. Innen autismefeltet har vi det største kompetansemiljøet i UNN.

Vi har et aktivt forsknings- og klinisk miljø ved avdelingen, og deltar i både regionale og nasjonale faggrupper innen autisme, ervervet hjerneskade, cerebral parese, muskelsykdommer og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og veiledning av barn og ungdom med autismevansker og atferdsvansker, særlig barn og unge i skolealder
 • Eventuelt utredning av vansker innen autismespekteret i tverrfaglig team
 • Deltakelse i fagutvikling/forskning
 • Utredning og oppfølging av barn og foreldre med sammensatte funksjonsnedsettelser i målgruppen til Habilitering for barn og unge
 • Arbeidsoppgavene er knyttet til behovene avdelingen har til enhver tid

Kvalifikasjoner

 • psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • kunnskap om utredning og behandling av barn med autisme eller autismelignende tilstander
 • erfaring fra samarbeid med førstelinjetjenesten
 • erfaring med teamarbeid
 • førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • veiledning av erfarne psykologspesialister
Søk på stillingen