Hopp til innholdet

Psykolog - VPP Storsteinnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du psykolog og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter?

Vi søker en engasjert psykolog til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Storsteinnes i 100 % fast stilling. Oppstart snarest.  

VPP Storsteinnes har 8 årsverk, og består av et tverrfaglig team med leger, psykologer og psykiatrisk sykepleier. Det innebærer poliklinisk behandling og gruppebehandling. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning. Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig.

Vi er stolte av et langvarig og godt samarbeid med førstelinjetjenesten i våre kommuner; Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Det innebærer månedlige ambulerende oppdrag sammen med kolleger fra teamet.  

Om tjenesten
Voksenpsykiatrisk poliklinikk er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Psykisk helse- og rusklinikken UNN. Senteret består av tre seksjoner; Poliklinisk seksjon, Døgnseksjon og Medikamentfritt behandlingstilbud. Senteret gir tilbud til befolkningen i Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner. Senteret er en del av Avdeling Nord, som i tillegg består av Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms. Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø har virksomhet både i Tromsø og på Storsteinnes. Storsteinnes har voksenpsykiatrisk poliklinikk og døgnenhet. Disse er organisert som to enheter, men har hatt samarbeid når det gjelder pasientforløp. 

VPP Storsteinnes gir poliklinisk psykisk helsehjelp og rusbehandling. Døgn Storsteinnes gir psykisk helsehjelp og rusbehandling i form av akutte, elektive og brukerstyrte innleggelser.

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser
 • Utredning, diagnostisering, vurdering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • Bidra til faglig utvikling gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • Samarbeid internt og eksternt
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert helsepersonell
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid og psykisk helsehjelp på døgnenhet
 • Ønskelig med kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere
 • Ønskelig med erfaring fra forskning og forskningsinteresse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst, tålmodighet, fleksibel og trives med å arbeide i team

Vi tilbyr

 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Både poliklinisk og døgnpraksis i forbindelse med spesialisering
 • Mulighet for veiledning fra spesialist og spesialisering
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
Søk på stillingen