Hopp til innholdet

Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR

Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms er lokalisert i Nord-Norges tredje største by, Harstad. Seksjonen består av poliklinikk for voksne, ambulant akutt-team og en døgnenhet med 10 sengeplasser. Vi er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og vi er samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund kommune.

Døgnenheten søke nå etter en overlege. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. På døgnenheten vil du være en del av en meget dyktig gjeng som har fokus på pasientsikkerhet og kvalitet. Vi verdsetter et godt samarbeidsklima med fokus på utvikling av tilbudet til pasientene våre.

 Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. 

SPHR Sør-Troms ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms.

På døgnenheten har vi 10 sengeplasser. Vi er et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologspesialist, psykolog, sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Vi tilbyr en rekke gruppebehandlinger for inneliggende pasienter. 

Vi har en høy andel av akutte innleggelser, så ingen dager er like. 

Pasientgruppen vår er voksne fra 18 år med ulike og sammensatte utfordringer og problemstillinger. 

Som overlege/lege på SPHR Sør-Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. 

Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv med blant annet festspillene i Nord-Norge, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord-Norge campus Harstad.

Besøk gjerne denne nettsiden for mer informasjon om Harstad: visitharstad

Det er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av  pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp 
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Overlege/legeoppgaver på tvers av enheter
 • Mulighet for å inngå i vakttjeneste med 8-delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompensasjonsfri

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisens
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevner
 • Medisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til fagutvikling på senteret
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Rekrutteringstillegg for spesialister og LIS3
 • Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger ved tiltredelse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN
Søk på stillingen