Hopp til innholdet

Overlege radiologi

Generell røntgen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Har du lyst til å jobbe innen et spennende fagområde i stadig utvikling?

Da har du nå muligheten i Tromsø! Hos oss får du faglige utfordringer, dyktige kolleger og trivelig arbeidsmiljø - pluss fjell, fjord og spennende fritidsmuligheter rett utenfor inngangsdøra.

Vi har ledige faste stillinger for overleger i radiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø. 

Røntgenavdelingen har rundt 220 ansatte, med virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Avdelingen har også ansvar for radiologitilbudet ved distriktsmedisinske sentre i Nordreisa og Finnsnes og ved UNN Longyearbyen. Hos oss utføres rutinemessige utredninger og kontroller, samt avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større sykehusene i Norge og i utlandet. Dette inkluderer avanserte intervensjonsprosedyrer på angio-seksjon, CT og ultralyd. 

Røntgenavdelingen ved UNN HF er organisert i ni seksjoner, som blant annet inkluderer Brystdiagnostisk senter og Angio- og intervensjonssenter. Legeseksjonen er inndelt i 5 subspesialiteter; abdomen, thorax, nevro, muskel/skjelett og barn, med eget LIS-sjikt. Seksjonen består i dag av 28 overlege-stillinger og 14 LIS-stillinger.

Røntgenavdelingen har, som første og foreløpige eneste avdeling i Norge, installert og tatt i bruk fotonteller-CT, som gir oss mulighet til mer nøyaktig diagnostikk med redusert stråledose og redusert bruk av kontrast. Vi er i startgropen når det gjelder å teste ut og ta i bruk kunstig intelligens som et verktøy innen bildetolkning. Hos oss vil det være store muligheter til å delta i prosjekter for å kvalitetssikre og implementere ny teknologi på dette området.

UNN HF og Røntgenavdelingen samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, hvor flere av våre ansatte har kombistillinger. Røntgenavdelingen er involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier, noe som gir unike karrieremuligheter for den som ønsker utfordringer og faglig utvikling. Avdelingen har nå 6 leger med doktorgrad, 6 i PhD-forløp, samt 6 førsteamanuenser. Avdelingen er til enhver tid involvert i studier/forskningsprosjekt, i tillegg til egne forskningsprosjekt. Vi er i startgropen med tanke på å implementere AI-teknologi som et verktøy for våre radiologer.

UNN HF er et stort helseforetak i norsk målestokk, og består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Svalbard. UNN har mer enn 6000 ansatte, og driver blant annet med svært avanserte kreftutredninger og behandling, hvor Røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Vi har mange ulike fagfelt og spesialiteter, noe som gir mulighet for forskning og samarbeid.

Sykehuset i Tromsø ligger sentralt på Tromsøya, med nærhet til sentrum, flyplass og fine rekreasjonsområder. 

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du ønsker mer informasjon.

Vil du se en skrytevideo av Tromsø? Tromsø - Where your arctic adventure begins!

Arbeidsoppgaver

 • diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid
 • forberede og gjennomføre multidisiplinære team-møter
 • bidra faglig i avdelingen med undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • delta i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper, og å være en lagspiller som skaper gode samarbeidsforhold
 • kunne skape gode relasjoner i et arbeidsmiljø
 • gode kommunikasjonsevner
 • interesse og motivasjon for fagfeltet
 • endringsvillig og fleksibel
 • en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • mulighet for noe hjemmekontor/jobbe fra distanse
 • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedrift
 • bedriftshelsetjeneste
 • medlemskap i KLP
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • rekrutteringstillegg

Avdelingen kan være behjelpelig med bolig dersom det er nødvendig.

Søk på stillingen