Hopp til innholdet

Lege i spesialisering radiologi

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Har du lyst til spesialisere deg innen et spennende fagområde? Da har du nå muligheten i Tromsø! Hos oss får du faglige utfordringer, dyktige kolleger og trivelig arbeidsmiljø - pluss fjell, fjord og spennende fritidsmuligheter rett utenfor inngangsdøra.

Vi har ledig tre faste stillinger som lege i spesialisering innen radiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø. 

Røntgenavdelingen har rundt 220 ansatte, med virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Avdelingen har også ansvar for radiologitilbudet ved distriktsmedisinske sentre i Nordreisa og Finnsnes og ved UNN Longyearbyen. Hos oss utføres rutinemessige utredninger og kontroller, samt avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større sykehusene i Norge og i utlandet. Dette inkluderer avanserte intervensjonsprosedyrer på angio-seksjon, CT og ultralyd. 

Røntgenavdelingen ved UNN HF er organisert i ni seksjoner, som blant annet inkluderer Brystdiagnostisk senter og Angio- og intervensjonssenter. Legeseksjonen er inndelt i 5 subspesialiteter; abdomen, thorax, nevro, muskel/skjelett og barn, med eget LIS-sjikt. Seksjonen består i dag av 28 overlege-stillinger og 14 LIS-stillinger.

Røntgenavdelingen har, som første og foreløpige eneste avdeling i Norge, installert og tatt i bruk fotonteller-CT, som gir oss mulighet til mer nøyaktig diagnostikk med redusert stråledose og redusert bruk av kontrast. Vi er i startgropen når det gjelder å teste og ta i bruk kunstig intelligens som et verktøy innen bildetolkning. Hos oss vil det være store muligheter til å delta i prosjekter for å kvalitetssikre og implementere ny teknologi på dette området.

UNN HF er et stort helseforetak i norsk målestokk, og består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Svalbard. UNN har mer enn 6000 ansatte, og driver blant annet med svært avanserte kreftutredninger og behandling, hvor Røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Vi har mange ulike fagfelt og spesialiteter, noe som gir mulighet for forskning og samarbeid.

Sykehuset samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet. Flere av våre ansatte har også delstillinger ved universitetet. Røntgenavdelingen er til enhver tid involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier. Dette gir unike karrieremuligheter for deg som ønsker utfordringer og faglig utvikling.

Hele utdanningsløpet kan gjennomføres ved UNN. Se også LIS utdanningsplaner.

- Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

- Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

LIS som trenger tjeneste ved et universitetssykehus, (tidligere gruppe 1), er også velkommen til å søke.

Sykehuset i Tromsø ligger sentralt på Tromsøya, med nærhet til sentrum, flyplass og fine rekreasjonsområder. Om vinteren kan du gå på ski til jobben gjennom lysløypa mens nordlyset flammer over hodet på deg, og når arbeidsdagen er over kan du året rundt dra rett på fjell- eller båtturer. 

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du ønsker mer informasjon.

Vil du se en skrytevideo av Tromsø? https://vimeo.com/114422308   

Arbeidsoppgaver

 • diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid under supervisjon av overleger
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • delta i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • medisinsk embetseksamen fra godkjent universitet
 • norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • kunne skape gode relasjoner i et arbeidsmiljø
 • gode kommunikasjonsevner
 • god teamarbeider
 • endringsvillig og utviklingsorientert
 • interesse og motivasjon for fagfeltet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • sterke og tverrfaglige miljø
 • høyt faglig nivå
 • faglig og personlig utvikling
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedrift
 • bedriftshelsetjeneste
 • medlemskap i KLP

Avdelingen kan være behjelpelig med bolig dersom det er nødvendig.

Søk på stillingen