Hopp til innholdet

Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

UNN har ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Ønsket tiltredelse vil være 01.09.24. Varighet 6 måneden, med mulighet for forlengelse av stillingen. Ved intern ansettelse kan annet vikariat bli ledig. 

Se også Utdanningsplaner ved UNN.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost og i poliklinikk
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i p.t. 4-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Personlig egnethet vil  vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialiseringen
 • simulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Søk på stillingen