Hopp til innholdet

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Bup Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Liker du å jobbe med barn og familier? Er du opptatt av at man ser mennesket som en helhet? Da er du velkommen til oss!

Vi inviterer til intervju og gjør tilsetting fortløpende, så ikke vent med å sende søknad!

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø har ledig både faste og midlertidige stillinger for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Oppgi i søknaden om du ønsker fast stilling eller vikariat. Oppstartsdato kan avtales.

BUPA i Tromsø består av tre seksjoner: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), sengeposten Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) og sengeposten Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS). LIS i Tromsø går i 8-delt hjemmevakt med ansvar for nevnte seksjoner under spesialiseringen. Vi tilbyr utredning og behandling til barn, unge og familier som trenger det, slik at de får best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi gir hvert enkelt barn et tilbud etter deres behov og mål. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå og jobber kontinuerlig med forbedring av tjenestene. For de ansatte ønsker vi at dette skal være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. 

Se videoer for å lære litt om hvordan det er å jobbe hos oss: 

Som LIS-lege ansatt ved BUPA vil du få oppfølging og veiledning av overlege gjennom hele utdanningsforløpet. Vi har nylig gjort flere tiltak ved avdelingen for å sikre og heve kvaliteten på spesialiseringen for LIS. Dette gjelder både opplæring, oppfølging og supervisjon. Vi ønsker også at LIS-legene hos oss skal oppleve tilhørighet med sine kollegaer. 

For faste stillinger gjelder følgende:

 • Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN. Utdanningsløpet innebærer i tillegg til jobb på BUPA, spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og barnesykdommer. Se utdanningsplaner ved UNN. All nødvendig tjeneste til spesialiteten tilbys i Tromsø.
 • Arbeidssted fase 2: Etter endt utdanning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist med tjenestested UNN Tromsø.

Den som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Tiltredelse snarest. Tjenestested UNN Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • utredning og behandling til barn og ungdom med ulike type psykiske lidelser både i poliklinikk og sengepost
 • gi informasjon og oppfølging til foreldre, skole og øvrige samarbeidspartnere
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, samt deltagelse i forskningsarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i vaktordning, p.t. 8-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • For å kunne ansettes i fast LIS-stilling må du har fullført LIS1-tjeneste i Norge.
 • Leger uten LIS1-tjeneste kan søke vikariat.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster, lokalt rekrutteringstillegg kommer i tillegg
 • en flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • faglig og personlig utvikling
Søk på stillingen