Hopp til innholdet

Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på fagfeltet psykiatri?

Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi søker deg som har et oppriktig engasjement for vår pasientgruppe og som vil bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen. I vår klinikk kan vi tilby en variert og spennende jobb i et godt kollegium. Tromsø byr på et rikt kulturliv og spektakulære fritidsmuligheter!

Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for lege i spesialisering i psykiatri.

Søkere uten turnus/LIS del 1 oppfordres også til å søke. Vi kan tilby tidsbegrenset stilling. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrien i UNN er fordelt og funksjonsfordelt på de ulike lokalisasjoner i Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan, Storslett og Storsteinnes, og består av 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i psykiatri. Kravene til spesialistutdanningen i psykiatri vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Se også Utdanningsplaner for LIS.

Som universitetsklinikk kan vi tilby

 • stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • hele spesialistutdanningen ved samme lokalisasjon
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • tilrettelegging for ulike videre- og etterutdanninger, blant annet innen ulike terapiretninger
 • rekrutteringstillegg kr. 75 000 pr år for LIS3

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80 000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. 

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til tilsetting som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikk
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnus/LIS del 1. LIS1-ventere kan vurderes aktuelle for vikariater/kortere engasjementer.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har  motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med felles mål om spesialisering i psykiatri
 • veiledning gjennom hele spesialistutdanningen 
 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig utvikling
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt og ivaretakende arbeidsmiljø
 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • rekrutteringstillegg kr. 75 000 pr år
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

 

Tromsø tilbyr

 • flott natur, utflukter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø
 • Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - PolariaPolarmuseet
 • et pulserende kafé- og uteliv
 • film- og musikkfestivaler - TIFF, BuktafestivalenNordlysfestivalenRakettnatt
 • gode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og London
 • skiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidssted
 • alpinanlegg og badeland for små og store
 • toppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø Golfklubb
 • UiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter  
Søk på stillingen