Hopp til innholdet

Intensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO

Hjertemedisinsk akutt og intensiv, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter? 

Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!

Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte- og indremedisinske problemstillinger som har behov for intensiv behandling og avansert overvåkning. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte har spisskompetanse på dette. 

Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» er i fokus. Vi ønsker oss derfor søkere med variert bakgrunn, fordi vi mener at et bred sammensetning av teamet er vesentlig.

Vi tilstreber ukentlig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at våre medarbeidere skal bli bedre kjent med hverandre for å kunne fungere godt sammen. Det er 6 faste fagdager i turnuser hvert kalenderår, innholdet er variert med både klasseromsundervisning og praktisk trening, herunder AHLR to ganger i året.

Det tilbys økt grunnlønn for intensivsykepleiere på 25 000,- per år fra nyansettelse og et ytterligere stabiliseringstillegg etter 3 år.

Vi har mulighet til å tilby både fast stilling og vikariat.

Aktuelle kandidater vil vurderes fortløpende.

Får å høre mer om oss, sjekk linken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9Vmg

Arbeidsoppgaver

 • intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
  • respiratorbehandling, både invasiv og non-invasiv
  • mekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABP
  • elektiv/akutt hjertekirurgi og TAVI 
  • telemetriovervåkning 
 • ivaretagelse av pårørende og barn som pårørende
 • bruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) 
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • opplæring og veiledning av studenter og ansatte

Kvalifikasjoner

 • intensivsykepleier/spesialsykepleier
 • autorisert sykepleier
 • beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har godt humør – vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringer.
 • Du er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enheten.
 • Du har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensialer.
 • Du trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø.
 • Du evner å jobbe systematisk og strukturert.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

 • et positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringer
 • moderne fasiliteter - vi flyttet inn i nye lokaler i 2018
 • gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr
 • kompetanseutviklingsprogram
 • tilrettelegging for veiledningsutdanning - via UiT Norges arktiske universitet. 10 stp. (HEL-6331)
 • kalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg
 • 6 fagdager i turnus
 • faggrupper som man kan engasjere seg i
 • simulering. Vi har egne fasilitatorer i avdelingen, både leger og sykepleiere
 • dedikerte fagutviklingssykepleiere og sykepleier med ansvar for medisinteknisk utstyr
 • MTU sertifisering
 • fag-, kvalitets- og forskningssykepleier i avdeling og klinikken
 • kr. 25 000,- i økt grunnlønn ved ansettelse i fast stilling, og nye kr. 25 000,- etter 3 år
 • mulighet for leie av bolig
 • dekning av flytteutgifter
 • velferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter
 • ekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsø

UNN er en IA-virksomhet.

Søk på stillingen