Hopp til innholdet

Helsefagarbeider

Døgnbehandling (inkludert terapeuter), enhet , Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kunne du tenke deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø har gleden av å tilby følgende stilling:

Helsefagarbeider/hjelpepleier i 80 - 100% stilling. Arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden hovedsakelig på natt. Arbeid hver tredje helg.

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.

Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Det forventes at ansatte ved sengeposten kan arbeide selvstendig i nært samarbeid med øvrig pleiepersonale i sengeposten. I samarbeid med øvrig helsepersonell er man ansvarlig for den totale omsorg og pleie i avdelingen og ansvarlig for egen utøvelse på alle plan.

 • hjelpepleier-/helsefagarbeiderrelaterte oppgaver
 • bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen
 • assistere pasienter i å gjenoppnå og vedlikeholde best mulig helse og funksjon etter sykdom, fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lindre lidelse
 • samarbeid med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, nevropsykolog og sosionom
 • deltagelse i veiledning og orientering av avdelingens personale, samt nytt personale, avdelingens studenter og hospitanter

Kvalifikasjoner

 • Det vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du må kunne kommunisere på skandinavisk språk muntlig og skriftlig på en forsvarlig måte.
 • Det ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • Det kreves norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som

 • har interesse for fagområdet
 • er positiv, og har tillitvekkende egenskaper
 • er teamorientert, men også selvstendig og fleksibel

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning, fagdager og individuell opplæring
 • trivelig arbeidsmiljø
 • utfordrende og variert arbeid
Søk på stillingen