Hopp til innholdet

Fagutviklingssykepleier

Kirurgisk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du sykepleier og har en spesiell interesse for fagutvikling? Ønsker du å jobbe i et hektisk, godt faglig miljø, med mange spennende oppgaver og utfordringer?

Da er du akkurat den vi ser etter!

Vi har behov for fagutviklingssykepleier og lyser ut 100% stilling i vikariat. Stillingen består av fagutvikling for kirurgisk avdeling, arbeid i sengepost og som stedfortreder ved leders fravær. 

Kirurgisk sengepost/dagkirurgi er en del av Kirurgisk avdeling i K3K, Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi, kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Gastrokirurgisk avdeling har 14 senger og er et utmerket sted å jobbe for å få bred kompetanse innen et variert og spennende fagfelt.

Avdelingen ivaretar pasienter innen ulike fagfelt som gastro, urologi, kar, kreft og generell kirurgi. I tillegg drifter avdelingen 15 dagkirurgiske senger som ivaretar pasienter innenfor fagområdene ønh-, gastro-, urologi og ortopedi. I tillegg ivaretar vi også pasienter som skal ta blodprøver i sedasjon og tannbehandling.  Hos oss får du muligheten til å arbeide med varierte sykepleieroppgaver.

Vi har et godt arbeidsmiljø, og er opptatt av å ta vare på hverandre. Vi har stort fokus på kompetanse i avdelingen og det arrangeres fagdager, simulering og internundervisning. Vi har sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie, stomisykepleier, brokksenterkoordinator og uroterapeut under utdanning. Avdelingen legger til rette for videreutdanning i relevante fagfelt. En stor del av våre pasienter har en kreftdiagnose, og vi har 5 kreftsykepleiere som jobber i avdelingen.

Et helhetlig menneskesyn og respekten for det enkelte mennesket ønsker vi at skal være drivkraften i arbeidet vi utfører. Vi setter faget sykepleie i fokus hele tiden. Vi søker deg som liker å jobbe i team og som ønsker å være en del av et større kollegium som drar lasset sammen. Vi er opptatt av at tjenestene våre er av høy kvalitet, og mener at høy kvalitet henger tett sammen med et godt arbeidsmiljø. Dette må vi bidra til sammen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for faglig oppdatering og faglig utvikling i egen enhet
 • Avholde og legge til rette for internundervisning og faglunsjer
 • Oppfølging av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Superbruker i de ulike IT-verktøyene vi benytter, som DIPS arena, Metavision og PLO
 • Følge opp, legge til rette for og gjennomføre opplærings-/kompetansehevende tiltak for ansatte jfr. avdelingens kompetanseplan
 • Opplæring og oppfølging av nyansatte
 • Drive simuleringsarbeid i avdelingen
 • Stedfortreder for seksjonsleder ved Kirurgisk sengepost ved fravær
  Hvilket innebærer ansvar for sengepostdrift
 • Arbeid i avdelingens sengepost med ivaretakelse av kirurgiske pasienter
 • Erfaring med forbedringsarbeid er ønskelig
 • Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter avdelingens behov

Stillingen krever stor grad av samarbeid og kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Sykepleier med god kjennskap til kirurgisk avdeling
 • God kjennskap til kompetansemodul, PLO meldingsutveksling, DIPS Arena, DocMap og Metavision
 • God kjennskap til avdelingens MTU 
 • Fasilitatorkurs er ønskelig, men ikke et krav
 • Behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra pleie av kirurgiske pasienter, men annen erfaring kan oppveie siden opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Interesse for sykepleiefaget og fagutvikling
 • Liker administrative og organisatoriske utfordringer
 • Positiv og imøtekommende med tillitvekkende egenskaper og evner til å lytte
 • Pådriver og motivator for de ansatte
 • Et godt humør og er en positiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Kvalitetsbevisst, strukturert og effektiv
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Evne til å omstille seg raskt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med stort engasjement for faget
 • Mulighet for kurs, faglig oppdatering og videreutdanning
 • Medarbeidere som står på for pasienten
 • Individuelt tilpasset opplæring og nødvendige kurs
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Oppstart etter avtale
 • Vikariat med mulighet for forlengelse

Søknader behandles fortløpende.

Søk på stillingen