Hopp til innholdet

Ergoterapeut

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø lyser ut følgende stilling:

 • Fast 100% stilling for ergoterapeut

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.

Startdato kan være tidligere om søker har mulighet til å starte før angitt startdato som er 01.10.2024

Arbeidsoppgaver

Ergoterapeuten inngår i det tverrfaglige teamet rundt enkelt pasienter som er innlagt i døgnenheten

 • tett samarbeid med øvrige faggrupper ved døgnenheten og ulike samarbeidspartnere
 • kartlegging av funksjonsnivå ved hjelp av klinisk observasjon og bruk av aktuelle kartleggingsverktøy, samt mobilisering av pasienter i tidlig rehabilitering
 • kartlegge hjelpemiddelbehov, søke etter og tilpasse hjelpemidler
 • spesifikk trening i daglige aktiviteter ut fra pasientens funksjon og målsetninger

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra nevrorehabilitering
 • Vi ser etter ergoterapeuter som har erfaring med å jobbe med pasienter med sammensatte utfordringer
 • Det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Det er nødvendig at du kan samarbeide tett innad i egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengeposten
 • Utover det vil det særlig bli vektlagt at aktuelle kandidater er fleksible, og har god evne til å håndtere stress og høyt arbeidstempo, samtidig som du beholder ro og oversikt
 • Du må kunne kommunisere på norsk muntlig og skriftlig på en forsvarlig måte

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en medarbeider som 

 • er aktiv, fleksibel og engasjert
 • innehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evner å takle endring i arbeidsoppgaver/pasientgrupper
 • har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • byr på seg selv

  Vi tilbyr

  • Opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning, fagdager og individuell opplæring
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Utfordrende og variert arbeid
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • Bedriftshelsetjeneste
  • For tiden er arbeidstiden 37,5 timer pr uke med arbeid hver sjette helg
  Søk på stillingen