Hopp til innholdet

Er du vår nye sykepleierkollega og ønsker deg en fleksibel arbeidshverdag, med mulighet for å jobbe intensivt i perioder og ha lengre perioder med fri?

Lunge sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi har ledige faste stillinger som sykepleier ved Lunge sengepost.

Hos oss er det muligheter til å jobbe i en komprimert turnus eller i tradisjonell turnus. Eksempel på komprimert turnus kan være 3 uker på jobb og 2 uker fri eller 2 uker på jobb og 1 uke fri.

Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et godt tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Ønsker du å jobbe redusert stilling, mest mulig netter, kun helger eller andre varianter, er du også velkommen til å søke! 

Som nyansatt på Lunge sengepost vil du få 4 ukers opplæring og utnevnt mentor når du starter. Du vil hvert år få tildelt 4 selvstudiedager.

Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklinikk og laboratorium og Lungemedisinske leger. Avdelingen behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå fra hele landsdelen.

Vi har 16 heldøgnsenger, og samarbeider tett med de andre seksjonene på avdelingen og med de andre avdelingene i Hjerte- og lungeklinikken.

Lunge sengepost utreder og behandler pasienter med KOLS, lungekreft, astma, lungefibrose, lungesvikt, respirasjonssvikt ved nevromuskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner og sarkoidose, samt andre sjeldne sykdommer.

Lunge sengepost har som mål at det skal være en faglig og vitenskapelig basert behandling av lungepasienter på et høyt sykepleiefaglig kompetansenivå. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre og kvalitetssikre den behandling og pleie vi gir våre pasienter. 

Arbeidsoppgaver

 • akuttbehandling og oppfølging av lungemedisinske pasienter
 • sertifisering og bruk av medisinsk teknisk utstyr i behandling av pasienter (High flow, hostemaskin, hjemmerespirator som for eksempel BiPap, thopazdren m.m.)
 • koordinering og planlegging av pasientforløp
 • lindrende behandling
 • koordinator og gruppeleder

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som sykepleier/kreftsykepleier
 • 1 - 2 års erfaring for å gå inn i komprimert turnus , men ingen krav
 • beherske nordisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • engasjert og interessert i fagfeltet
 • ansvarsbevisst 
 • godt humør og bidrar til det gode arbeidsmiljøet 
 • fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • trives i et aktivt og flerkulturelt miljø

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode
 • arbeid innenfor et spennende fagfelt som er i stadig utvikling
 • 3 - 4 ukers opplæring med mentorordning første 6 måneder
 • internundervisning og fagdager
 • 4 selvstudiedager pr år
 • kalenderplan
 • mulighet til
  • å delta på interne og eksterne kurs
  • å få en unik kompetanse når det gjelder KOLS, kreft, lindrende behandling og pasienter med behov for ventilasjonsstøtte, og mange andre fagområder
  • utdanning i veiledning av helsefagstudenter
  • videreutdanning innenfor lungesykepleie, kreftsykepleie og andre ABIKO-utdanninger (anestesi, intensiv og operasjon) (link til ABIKO)
  • opplæring på dagenhet, poliklinikk og laboratorium etter hvert

   

Fortløpende ansettelser.

Søk på stillingen