Hopp til innholdet

Ledige avtalehjemler i Helse Nord

Vi utlyser nå flere avtalehjemler innenfor:

  • Øyesykdommer
  • Øre-nese-hals sykdommer
  • Klinisk voksenpsykologi

Spesialist i øre-nese-hals sykdommer - Alta

Vi har ledig en 100% avtalehjemmel innen øre-nese-hals. Dette er en nyopprettet avtalehjemmel og oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Les mer om stillingen her: https://www.jobbihelsenord.no/helse-nord-rhf/stillinger/100-driftsavtale-for-spesialist-i-ore-nese-hals-sykdommer---alta/

Spesialister i øyesykdommer - Brønnøysund & Mosjøen

Vi har ledig en 100% avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Ronald Nikolaisen sin avtalehjemmel med oppstart 01.02.2025.

Les mer om stillingen i Brønnøysund her: https://www.jobbihelsenord.no/helse-nord-rhf/stillinger/100-avtalehjemmel-for-spesialist-i-oyesykdommer---bronnoysund/

Vi har ledig en 100% avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Ole-Nils Tvenning sin avtalehjemmel med oppstart 01.01.2025.

Les mer om stillingen i Mosjøen her: https://www.jobbihelsenord.no/helse-nord-rhf/stillinger/100-avtalehjemmel-for-spesialist-i-oyesykdommer---mosjoen/

Senior/junior avtale for øyespesialist - Bodø

Vi har ledig juniorhjemmel i Bodø. Avtalen er en del av David Simonsen senioravtale og utvides til 100% ved full overtakelse. Full overtakelse er tiltenkt etter 50% hjemmel over 5 år, Oppstart kan skje etter avtale med inneværende hjemmelshaver.

Les mer om stillingen her: https://www.jobbihelsenord.no/helse-nord-rhf/stillinger/50-seniorjunior-avtale-for-oyespesialist-i-bodo/

Spesialist i klinisk voksenpsykologi - Helgeland

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100%, og er en videreføring av Asle Caspersen sin avtalehjemmel. Oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Les mer om stillingen her: https://www.jobbihelsenord.no/helse-nord-rhf/stillinger/100-avtalehjemmel-for-spesialist-i-klinisk-voksenpsykologi---helgeland/