Hopp til innholdet

Her betyr du mer

 

  • Våre kompetente fagfolk er vår største verdi. 
  • Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge er folkene som jobber her.
  • Hver og en betyr mye for pasientene våre.
  • I våre sykehus er det færre som har de samme funksjonene. Satt på spissen er hver eneste ansatt i Helse Nord nøkkelpersonell. Her betyr du mer.
  • Vi tar på alvor at det er nær sammenheng mellom godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet.
  • I våre sykehus samarbeider fagfolk tett med kollegaer – til beste for pasienten. Du har som fagperson kompetanse tilgjengelig, på tvers av sykehusene.
  • Du betyr mye som kollega. I tette fagmiljø knyttes bånd både på jobb og på fritida.
  • Avstandene kan være er lange, men samarbeidet nært.