Hopp til innholdet

Ferievikarer i ambulansen 2024

Prehospital klinikk, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Ambulansetjenesten er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Saltenområdet, og er en del av Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset HF.

Klinikken er delt inn i fire ulike avdelinger: portøravdelingen, akuttmottak/observasjonspost, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og avdeling for ambulansetjeneste. Klinikken har også det medisinskfaglige ansvaret for sykehusets luftambulansetjeneste. Totalt har ambulanseavdelingen mellom 18.000-20.000 oppdrag i året.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Ambulanseavdelingen sine områder har stor geografisk spredning og er inndelt i 6 områder.

Behovet for ferievikarer gjelder alle avdelingens områder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Å jobbe i ambulansen innebærer en rekke daglige gjøremål for å sikre at vi til enhver tid er klare til å rykke ut og holder god beredskap. I tillegg til bil og utstyr, må vi også vedlikeholde egne kunnskaper og ferdigheter.

Vi er alltid på beredskap, men kan ha forskjellig bemanning på forskjellige stasjoner og til forskjellige tider. På vakt er vi alltid to, og som vikar inngår du i makkerpar med fartøysjef.

Hver enkelt må ha den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å kunne undersøke og treffe livreddende tiltak. Vi må alltid være medmennesker og trygge i møtet med pasienter og pårørende som ofte står i en krise. Vi har mulighet til hjelpe de som trenger det mest – og med det følger et stort ansvar. Det krever en egnethet og en kompetanse som vi vektlegger tungt ved ansettelse og videre opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha autorisasjon som ambulansearbeider
 • Du har førerkort klasse B
 • Personell med følgende utdanning kan også søke som ferievikar:
  • Sykepleier med norsk autorisasjon
  • Paramedisiner med norsk autorisasjon
  • Paramedisin fullført 2/3 studieår fulltid eller 3/4 år deltid
  • Medisinerstudenter fra fullført 4. studieår
 • Det er ønskelig med:
  • Førerkort klasse C1
  • Førerkort for utrykningskjøring (160)
  • Videreutdanning som paramedic, eventuelt paramedisin
  • PHTLS og AMLS fra siste 4 år

Personlige egenskaper

For å trygt og effektivt kunne utføre de arbeidsoppgavene som kreves i operativ ambulansetjeneste er det viktig at du har god fysisk styrke, utholdenhet og bevegelighet. Du må ha evne til å ta raske og gode beslutninger i operative situasjoner, både alene og som en del av en gruppe.

I tillegg er det viktig at du:

 • Har pågangsmot
 • Er en lagspiller
 • Er en god kommunikator
 • Er en problemløser
 • Er lærevillig

Vi tilbyr

Informasjon om søknadsprosessen

Søkere vurderes ut ifra utdanning, erfaring og personlige egenskaper. Beskriv dine kvalifikasjoner kort og enkelt i søknaden, og ta med:

 • Hvilke områder og stasjoner du ønsker å jobbe ved, i prioritert rekkefølge
 • Hvilke tidsrom sommeren 2024 du kan jobbe

Opplæringen starter med et nettbasert forkurs, før vi møtes til et vikarkurs i uke 24 (10.06.24 - 14.06.24) i Bodø. Mandag må det påregnes tre økter. Opplæringen blir intensiv, og du må påregne enkelte kveldsøkter i løpet av opplæringsuka. Det blir innfasing i det enkelte ambulanseområde før man går selvstendige vakter.

Vi behandler søknader og tilsetter ferievikarer fortløpende.

Hos oss får du

 • Mulighet for trening i arbeidstid
 • Gunstig turnusordning
 • Mulighet for fantastiske naturopplevelser
 • Krevende og givende oppgaver
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst og avtaler

 

#1000jobber

Søk på stillingen

Vil du vite mer om oss?

Se mer informasjon om ambulansetjenesten og våre områder her