Hopp til innholdet

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Vi søker ferievikarer for sommeren 2024

Ambulansetjenesten er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Saltenområdet, og er en del av Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset HF.

Klinikken er delt inn i fire ulike avdelinger: portøravdelingen, akuttmottak/observasjonspost, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og avdeling for ambulansetjeneste. Klinikken har også det medisinskfaglige ansvaret for sykehusets luftambulansetjeneste. Totalt har ambulanseavdelingen mellom 18.000-20.000 oppdrag i året.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Ambulanseavdelingen sine områder har stor geografisk spredning og er inndelt i 6 områder. Behovet for ferievikarer gjelder alle avdelingens områder.

Hvordan er det å jobbe i ambulansen?

Å jobbe i ambulansen innebærer en rekke daglige gjøremål for å sikre at vi til enhver tid er klare til å rykke ut og holder god beredskap. I tillegg til bil og utstyr, må vi også vedlikeholde egne kunnskaper og ferdigheter.

Vi er alltid på beredskap, men kan ha forskjellig bemanning på forskjellige stasjoner og til forskjellige tider. På vakt er vi alltid to, og som vikar inngår du i makkerpar med fartøysjef.

Kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha autorisasjon som ambulansearbeider
 • Du har førerkort klasse B
  • Personell med følgende utdanning kan også søke som ferievikar:
  • Sykepleier med norsk autorisasjon
  • Paramedisiner med norsk autorisasjon
  • Paramedisin fullført 2/3 studieår fulltid eller 3/4 år deltid
  • Medisinerstudenter fra fullført 4. studieår
 • Det er ønskelig med:
  • Førerkort klasse C1
  • Førerkort for utrykningskjøring (160)
  • Videreutdanning som paramedic, eventuelt paramedisin
  • PHTLS og AMLS fra siste 4 år

Personlige egenskaper

For å trygt og effektivt kunne utføre de arbeidsoppgavene som kreves i operativ ambulansetjeneste er det viktig at du har god fysisk styrke, utholdenhet og bevegelighet. Du må ha evne til å ta raske og gode beslutninger i operative situasjoner, både alene og som en del av en gruppe.

I tillegg er det viktig at du:

 • Har pågangsmot
 • Er en lagspiller
 • Er en god kommunikator
 • Er en problemløser
 • Er lærevillig

Arbeidsoppgaver

Å jobbe i ambulansen innebærer en rekke daglige gjøremål for å sikre at vi til enhver tid er klare til å rykke ut og holder god beredskap. I tillegg til bil og utstyr, må vi også vedlikeholde egne kunnskaper og ferdigheter.

Vi er alltid på beredskap, men kan ha forskjellig bemanning på forskjellige stasjoner og til forskjellige tider. På vakt er vi alltid to, og som vikar inngår du i makkerpar med fartøysjef.

Hver enkelt må ha den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å kunne undersøke og treffe livreddende tiltak. Vi må alltid være medmennesker og trygge i møtet med pasienter og pårørende som ofte står i en krise. Vi har mulighet til hjelpe de som trenger det mest – og med det følger et stort ansvar. Det krever en egnethet og en kompetanse som vi vektlegger tungt ved ansettelse og videre opplæring.

Hos oss får du:

 • Mulighet for trening i arbeidstid 
 • Gunstig turnusordning
 • Mulighet for fantastiske naturopplevelser
 • Krevende og givende oppgaver
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst og avtaler

Viktig informasjon om søknadsprosessen

Søkere vurderes ut ifra utdanning, erfaring og personlige egenskaper. Beskriv dine kvalifikasjoner kort og enkelt i søknaden, og ta med:

 • Hvilke områder og stasjoner du ønsker å jobbe ved, i prioritert rekkefølge
 • Hvilke tidsrom sommeren 2024 du kan jobbe

Opplæringen starter med et nettbasert forkurs, før vi møte stil et vikarkurs i uke 24 (10.06.24 - 14.06.24) i Bodø. Opplæringen blir intensiv, og du må påregne enkelte kveldsøkter i løpet av opplæringsuka. Det blir innfasing i det enkelte ambulanseområde før man går selvstendige vakter.

Vi behandler søknader og tilsetter ferievikarer fortløpende.

Område 1 - Salten sør

Salten Sør inkluderer Meløy og Gildeskål kommune, og har stasjoner på Ørnes, Inndyr og Engavågen. Har i alt fire ambulanser, tre døgnbiler og én dagbil som er aktiv i ukedager.

Område 1 utfører totalt ca.1240 (2019-tall) oppdrag pr. år. For tiden har vi 22 stillingshjemler i 100% på ambulansebil, to lærlinger og én stiling administrativt/opplæring, og vi har et godt faglig og sosialt miljø med fantastiske kolleger.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder: Maiken Svendsgård Høgseth 455 01 893

Maiken.Hogseth@nordlandssykehuset.no

 

Ass.enhetsleder: Heidi Betten 918 26 676

Heidi.Betten@nordlandssykehuset.no

Område 2 – Salten midt

Salten Midt inkluderer Bodø Kommune og har stasjonene i Bodø og på Tverlandet. Område benytter 2 operative Mercedes Sprinter ambulanse plassert i Bodø og en Volvo XC90 ambulanse plassert på Tverlandet. I tillegg har Bodø 1 reserve Wolksvagen Caravelle ambulanse.

I 2020 hadde stasjonene 6.694 oppdrag i Bodø kommune har ca. 53.000 innbyggere.

I Bodø har vi for det meste oppdrag i bykjernen, mens Tverlandet har oppdrag som strekker seg ut i distriktene. På Bodøstasjonen går man 12 timers aktivt skift dagvakt eller nattevakt mens man på Tverlandet jobber døgnvakter i en kombinasjon av aktiv og passivt hvilende vakt. I Bodø har vi 18 ansatte og 1 lærling, samt 6 ansatte i 50% stilling. På Tverlandet har vi 7 ansatte.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder: Stian Moen 991 62 090

Stian.Moen@nordlandssykehuset.no

 

Ass.enhetsleder: Viktoria Eriksen

Victoria.Benedikte.Eriksen@nordlandssykehuset.no

Område 3 – Salten nord

Salten Nord inkluderer kommunene Steigen og Hamarøy, har i alt fire ambulanser. Per tiden har vi stasjon på Oppeid, Innhavet og to stasjoner i Leinesfjord. Område 3 utfører totalt ca. 800 oppdrag og kjører ca. 200 000 km pr år. For tiden er vi 24 ansatte, og vi har et godt faglig og sosialt miljø.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder: Magnar Marhaug 976 93 809

Magnar.Johan.Marhaug@nordlandssykehuset.no

Område 4 – Lofoten

Lofoten inkluderer kommunene Vågan, Vestvågøy og Moskenes, og har stasjoner i Svolvær, på Gravdal og Reine.

I Svolvær er det 14 ansatte og to lærlinger. To døgnbiler med ca. 1500 oppdrag pr år. Gravdal har 14 ansatte og to lærlinger. To døgnbiler med ca. 2000 oppdrag pr år. Reine har per tiden seks ansatte, og inngår i en rulleringsturnus med Gravdal. Én døgnbil med ca. 300 oppdrag pr år.

Vårt lokalsykehus i Lofoten ligger på Gravdal. Vi kan tilby et faglig og godt arbeidsmiljø med gode kolleger. I tillegg kan vi blant annet friste med en vill og vakker natur med eks toppturer, fjellklatring surfing, rafting og fisking.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder: Britt Ragna Rønning 950 90 084

Britt.Ragna.Ronning@nordlandssykehuset.no

 

Ass. Enetsleder: Bjørnar Pedersen 413 02 050

Bjornar.Pedersen@nordlandssykehuset.no

Område 5 – Vesterålen

Vesterålen inkluderer kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes og Bø, og har stasjoner på Sortland, Andenes, Åse, Stokmarknes, Myre og Bø.

Vi har følgende ressurser; Stokmarknes en døgn og en dagbil, Sortland døgnbil, Andenes døgnbil, Myre døgnbil, Straume døgnbil og Åse døgnbil.

I 2020 hadde vi 4179 oppdrag i området 5 som i snitt blir mellom 11-12 oppdrag i døgnet. Pr. tiden skal det være 55 ansatte inklusiv ledelse og lærlinger.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder: Alf Ivan Pettersen 951 92 778

Alf.Ivan.Pettersen@nordlandssykehuset.no

 

Ass.Enhetsleder: Ketil Jakobsen 997 47 536

Ketil.Jakobsen@nordlandssykehuset.no

Område 6 – Salten indre

Salten Indre inkluderer kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn, og har stasjoner på Fauske med to ambulanser, Saltdal med to ambulanser og Beiarn med én ambulanse. 

Vi utfører ca. 1900 oppdrag pr. år og er ca. 40 ansatte med operative, administrative og lærlinger.

Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder: Stian Sollihaug 907 99 829

Stian.Sollihaug@nordlandssykehuseet.no

 

Ass. enhetsleder Svein Olaf Henriksen 91750827

Svein.Olaf.Henriksen@nordlandssykehuset.no