Hopp til innholdet

Jobb som jordmor i Nordlandssykehuset HF

Vi søker ferievikarer for sommeren 2024

Vi søker ferievikarer i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Nå har du muligheten til å bli en del av Nordlandssykehusets unike føde- og barselavdelinger. Velg mellom tre spennende og særegne lokasjoner. 

Fødeavdelingen i Vesterålen

Hvem er vi?

Fødeavdelingen i Vesterålen er en kombinert føde- og barselavdeling med 6 senger og 2 fødestuer.

Vi har rundt 300 fødsler pr år, og et helhetlig fødsels- og barselforløp. De samme ansatte følger opp de fødende fra de kommer inn i avdelinga, til de reiser hjem med sitt nyfødte barn.

Ved vår avdeling følger vi seleksjonskriteriene i Helse Nord, og følger opp gravide med liten til moderat risiko. Det utføres både elektive og akutte keisersnitt her, og man får føde ved avdelinga hvis svangerskapet er lengre enn 35 uker og barnet er estimert til å være over 2500 gram.

Vi selekterer gravide som har forhøyet risiko videre til Kvinneklinikken i Bodø.

Vi har 16 jordmødre og 5 barnepleiere/sykepleiere ved vår avdeling, når alle er til stede.

Hos oss får du jobbe med:

Hos oss har vi fokus på trygghet og kvalitet i møte med den fødende. Vi tar imot både kompliserte og ukompliserte fødsler og forløp, og du vil få en allsidig og spennende arbeidshverdag med et innblikk i de fleste sider ved svangerskap, fødsel og barseltid. 

Da vår avdeling er såpass liten, og det ikke er barneavdeling ved samme lokasjon, er vi drevne på observasjon av den nyfødte på en litt annen måte enn man kanskje blir på et større sykehus. Vi må ha kompetanse til å kunne gi barnet akutthjelp dersom det er behov for det, og tilbyr simuleringstrening til nyansatte slik at vi får øvd på akuttsituasjoner før det er behov. 

Arbeidsplanen er tre-delt, dag-aften-natt, med jobb hver tredje helg. Ønsker du å jobbe hyppigere, oppgir du dette i søknaden.

Hvilke kvalifikasjoner ser vi etter?

Jordmor/jordmorstudent

 • Norsk autorisasjon som jordmor eller jordmorstudent som får autorisasjon til sommeren
 • Jordmorstudenter på første år kan også søke, og vil jobbe som sykepleier i barnepleiersjiktet
 • Ultralydkompetanse er ønskelig

Barnepleier

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Videreutdanning i barsel- og barnepleie e.l.

Personlige egenskaper

 • Du må være glad i å jobbe både i team og selvstendig, og er trygg i jobben
 • Du liker en utfordring, og holder deg faglig oppdatert
 • Du snakker norsk eller annet skandinavisk språk flytende
 • Du har gode datakunnskaper, og gjerne erfaring med fødeprogrammet Partus og/eller DIPS Arena
 • De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a.

Fødestua i Lofoten

Hvem er vi?

Fødestua i Lofoten er en jordmorstyrt kombinert føde-/barselenhet. Vi har gynekolog i døgnkontinuerlig beredskap, og har mulighet for nødkeisersnitt. I tillegg har vi både svangerskaps-, ultralyd- og gynekologisk poliklinikk, og utfører enkelte gynekologiske operasjoner. Vi har to fødestuer, hvor den ene er en «myk» fødestue, med mulighet for fødsel i badekar.

Enheten tar imot friske gravide fra hele Lofoten, og følger de nasjonale seleksjonskriteriene nøye. Vi selekterer alle gravide i uke 36, og planlegger og bestiller reise og opphold i forbindelse med fødsel. Jordmor følger også enkelte fødende til høyere nivå, når det er behov for dette, med ambulansefly eller helikopter, til fødeavdelingen i Vesterålen eller kvinneklinikken i Bodø. Vi har ca. 70-80 fødsler pr. år, hvorav rundt 50% av fødslene skjer i vann.

Ved enheten har vi god tid til våre fødende. En allsidig hverdag gjør at jordmødre i alle aldere trives, og det er et godt arbeidsmiljø. Vi har svangerskapspoliklinikk og følger de gravide som skal i spesialisthelsetjenesten, sammen med gynekolog. De friske gravide følges av jordmor i kommunen. Vi har svangerskapsgruppe en gang i uken, hver mandag. Der kan de gravide komme, som det passer, uten påmelding. Denne er veldig populær. Etterkontroll etter fødsel, gjør at både de fødende og jordmor får avsluttet på en veldig fin måte.

Hvilke kvalifikasjoner ser vi etter?

 • Har norsk autorisasjon som jordmor
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og det er nødvendig med minimum kjennskap til engelsk skriftlig og muntlig
 • Ultralydkompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Du trives i en selvstendig rolle, og som forstår viktigheten med godt samarbeid
 • Du er den tydelige og empatiske lederen i en føde- og barselsituasjon
 • Du er glad i fagområdet, og er nysgjerrig og sulten på ny kompetanse
 • Du ønsker å komme i et miljø som vektlegger faglig integritet og som har fokus på kvalitetsarbeid

De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a.

Hvorfor komme til oss?

Ved fødestua i Lofoten får du interessante arbeidsoppgaver i et godt faglig og kollegialt miljø. Vi har stort fokus på forbedringsarbeid, og gir våre medarbeidere muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lofoten er et eldorado for fritidsaktiviteter. Her får du oppleve en vakker og unik natur rett utenfor døren, og finne både fysisk og psykisk balanse. Vi har vakre strender, og friskt, rent badevann. Innen kort avstand kan man sykle, padle, gå i fjellet, dykke, fiske, klatre, og meditere – og mye, mye mer. Vi har mange restauranter og kafeer, i ulike prisklasser, med god variasjon.

Fødeavdelingen i Bodø

Hvem er vi?

Fødeavdelingen i Bodø er en kombinert føde/barselavdeling med observasjonspost. Enheten har fire fødestuer i topp moderne lokaler. To av fødestuene har badekar for vannfødsel.

På barsel er det enerom, og far/medmor er velkommen til å være sammen under hele oppholdet. Vi er et mor-barn- vennlig sykehus, med stort fokus på at foreldrene skal være best mulig forberedt til å møte hverdagen hjemme på en god måte.

Vi tar imot risikofødende fra hele Nordland fylke, og har ca.1000 fødsler per år med stort fokus på den normale fødselen. Nordlandssykehuset har egen nyfødtintensiv avdeling og vi har tilbud om samtale- og ammepoliklinikk.

Hos oss får du jobbe med:

Som jordmor ved fødeavdelingen får du en spennende arbeidshverdag i tre-delt turnus. Vi har kalenderplan (ønsketurnus).

Arbeidsoppgavene ved avdelingen er varierte, og jordmødrene rullerer mellom fødegang, observasjonspost for gravide og barselavdeling. Nordlandssykehuset har en kvinneklinikk, og dette innebærer at vi får selektert kvinner fra andre lokalsykehus av forskjellige medisinske årsaker.

Jordmor har ansvaret for mottak og ivaretagelse av fødekvinnen, og barnet, fra hun er meldt til avdelingen og frem til dagen hun reiser hjem. Vi har tett samarbeid med andre faggrupper, spesielt gynekologene og barnepleierne ved avdelingen, helsestasjonen kvinnene tilhører, og andre sykehus.

Alle jordmødre må ha STAN sertifisering, samt delta på obligatoriske DHLR- og akuttkurs. Alle ansatte vil få ammeopplæring/kurs.

Barnepleiere, helsefagarbeidere, jordmorstudenter, sykepleierstudenter og medisinerstudenter vil gå som barnepleiere i barsel.

Hvorfor komme til oss?

Som nyansatt hos oss vil du få god opplæring, støtte og veiledning fra erfarne kolleger, som ønsker å inkludere deg. Vi har jevnlig faglig oppdatering med fagdager og du vil generelt få en bred faglig erfaring her. En av de mange fordeler med å jobbe her hos oss er at du blir fort kjent med “alle” og vi tar vare på hverandre på tvers av avdelinger og yrkesgrupper.

Vårt kjennetegn:

 • Vi er engasjerte og fleksible med korte beslutningslinjer, og gjennom trygghet, pålitelighet og glimt i øyet skaper vi gode muligheter for faglig utvikling og opplæring
 • På vår arbeidsplass ser vi og oppmuntrer hverandre
  Hos oss får du kollegaer som vil at du skal trives og en jobb du kan føle deg trygg i
 • Hverdagen består av utfordringer og variasjon, så hos oss må du tåle uforutsigbarhet og være løsningsorientert 

Vårt gode arbeidsmiljø:

 • Vi har godt humør og er kreative folk
 • Vi er flink til å hjelpe hverandre med å håndtere stress, er strukturert og flink til å involvere hverandre
 • Vi har god arbeidsmoral, og strekker oss langt for både hverandre og pasientene
 • Vi legger til rette for at du skal føle dette som din egen arbeidsplass, slik at du involverer deg

Hvilke kvalifikasjoner ser vi etter?

Jordmor

 • Har norsk autorisasjon som jordmor
 • Har STAN sertifisering (dersom du ikke har dette må du sertifiseres innen én måned etter ansettelse ved avdelingen)
 • Behersker norsk, og det er nødvendig med minimumskjennskap til engelsk muntlig og skriftlig
 • Videreutdanning innen ultralyd er en fordel

Barnepleier/helsefagarbeider

 • Har norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Har videreutdanning i barsel- og barnepleie e.l.

Sykepleierstudenter

 • Fra fullført 2. studieår

Medisinstudenter

 • Fra fullført 3. studieår

Personlige egenskaper

 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Du har grunnleggende datakunnskap
 • Du bidrar inn i et godt miljø både faglig og sosialt
 • Du liker å jobbe i team
 • Du er opptatt av kvalitet og er engasjert og bidrar til at vi som avdeling og team gjør det beste for pasientene og deres pårørende
 • Du er faglig interessert og holder deg oppdatert

De som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a.