Hopp til innholdet

Fødeavdelingen i Vesterålen søker jordmødre, jordmorstudenter og barnepleiere til ferievikariat

Fødeavdelingen Vesterålen, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Fødeavdelingen i Vesterålen har ledige ferievikariat i perioden uke 24-35. 

Vi er en kombinert føde- og barselavdeling med 6 senger og 2 fødestuer.

Vi har rundt 300 fødsler pr. år, og et helhetlig fødsels- og barselforløp. De samme ansatte følger opp de fødende fra de kommer inn i avdelinga, til de reiser hjem med sitt nyfødte barn.

Ved vår avdeling følger vi seleksjonskriteriene i Helse Nord, og følger opp gravide med liten til moderat risiko. Det utføres både elektive og akutte keisersnitt her, og man får føde ved avdelinga hvis svangerskapet er lengre enn 35 uker og barnet er estimert til å være over 2500 gram. Vi selekterer gravide som har forhøyet risiko videre til Kvinneklinikken i Bodø.

Vi har 16 jordmødre og 5 barnepleiere/sykepleiere ved vår avdeling, når alle er til stede.

De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgaver

Jordmor/jordmorstudent:
Du vil jobbe som jordmor i en kombinert føde- og barselavdeling midt i hjertet av Nord-Norge.

Vår avdeling har både kompliserte og ukompliserte fødsler og forløp, og du vil få en allsidig og spennende arbeidshverdag der du kan ha fokus på trygghet og kvalitet til den fødende.

Barnepleier:

Barnepleierne jobber primært på barselavdelingen, samt bistår jordmor før, under og etter fødsel. 
Barnepleiernes viktigste oppgaver er ivaretakelse av mor og barn i barsel, ammeveiledning, observasjoner av den nyfødte, bistå barneleger ved nyfødtundersøkelse, stell av nyfødte, veiledning og opplæring til den nye familien samt forefallende arbeid i avdelingen. 

Kvalifikasjoner

Jordmor/jordmorstudent

  • Norsk autorisasjon som jordmor eller jordmorstudent som får autorisasjon til sommeren
    • Jordmorstudenter på første år kan også til å søke og vil jobbe som sykepleier i barnepleiersjiktet
  • Ultralydkompetanse er ønskelig

Barnepleier

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
  • Videreutdanning i barsel- og barnepleie e.l.

Personlige egenskaper

  • Du liker å jobbe både selvstendig og i team, og er trygg i jobben
  • Du liker en utfordring, og holder deg faglig oppdatert
  • Du snakker norsk eller et annet skandinavisk språk flytende
  • Du har gode datakunnskaper, og gjerne erfaring med Partus og/eller DIPS Arena

Vi tilbyr

Hos oss får du mulighet til å jobbe ved et av Norges nyeste sykehus, i trivelige, moderne lokaler. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar. Hos oss er det et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og et tverrfaglig samarbeid med flere avdelinger og på tvers av helseforetaket. Vi er en avdeling som har fokus på kvalitet- og forbedringsarbeid.

I Vesterålen er det gode muligheter for tur- og fritidsaktiviteter, med fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren.

Velkommen som søker til Fødeavdelingen i Vesterålen!

Søk på stillingen