Hopp til innholdet

Sykepleier

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Sandnessjøen, Medisinsk klinikk , Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Har du interesse for fagfeltet rehabilitering, og liker du å samarbeide på tvers av andre faggrupper? Er du engasjert, fleksibel og sosial?
Da er det nettopp deg vi søker til en fast 75 % stilling som sykepleier ved vår rehabiliteringsmedisinske sengepost med tiltredelse høsten 2024.

Stillingen innebærer 3-delt turnus, med arbeid hver tredje helg, men det må påregnes noe endring i sommerferieavviklingen. Vi har årsplan, og turnusen kan dermed tilpasses deg, og vi strekker oss langt for imøtekomme dine ønsker og behov. Foreløpig holder vi stengt i jul- og sommerferie, men dette kan/vil endre seg etter hvert som vi utvikler oss som avdeling.

Vår sengepost er en liten enhet med 5 senger, med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Her jobber vi tett på pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i sykehus. Avdelingen driver i hovedsak nevrologisk rehabilitering, men i tillegg kommer det en del henvisninger som omhandler pasienter med andre diagnoser, bl. a ortopedi. Arbeidet hos oss foregår i et engasjert tverrfaglig team, bestående av; fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, klinisk ernæringsfysiolog, nevropsykolog og lege.

Sandnessjøen er en liten by som ligger ute på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden "De Syv Søstre". Byen er trafikk-knutepunkt for ytre Helgeland med daglige hurtigruteanløp, og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner. Vi har buss til Jernbane, som ligger i Vefsn, og vår flyplass, rett utenfor byen, har daglige flyavganger til og fra Bodø og Trondheim. Vårt lokalmiljø har et spennende og variert kulturtilbud, og vakker natur i umiddelbar nærhet, med mulighet for friluftsliv under nordlys og i midnatt-sol.

Vi håper at akkurat DU vil være med oss på veien videre.

Ta gjerne kontakt dersom du er nysgjerrig på vår avdeling, og ønsker mer utfyllende informasjon :-)

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost, selvstendig eller tverrfaglig 
 • Kliniske observasjoner og kartleggingsarbeid
 • Dokumentasjon i EPJ (elektronisk pasientjournal) og PLO (Elektroniske pleie og omsorgsmeldinger til kommunene)
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Delta i fagutvikling
 • Veiledning med studenter/lærlinger
 • Skape trygghet for pasientene og ivareta deres integritet

Kvalifikasjoner

 • Beherske norsk, muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som har engasjement og interesse for fagfeltet rehabilitering.
 • Du må ha gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • To-delt turnus, 35,5 t/u, med jobb hver tredje helg, med mulig noe endring i ferieavviklingen
 • Spennende, utfordrende, og varierte oppgaver i en liten enhet
 • Stort fokus på tverrfaglig samarbeid
 • Internundervisning en gang i uka
 • Sosialt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • IA-Bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Lokalmiljø med spennende og variert kulturtilbud, og vakker natur i umiddelbar nærhet, med mulighet for friluftsliv under nordlys og i midnattsol
Søk på stillingen