Hopp til innholdet

Lege i spesialisering i indremedisin, hjertemedisin eller fordøyelsessykdommer

Medisinske leger Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ledig fast stilling som LIS i indremedisin, hjertesykdommer eller fordøyelsessykdommer. Du får mulighet til selv å velge hvilken av spesialitetene du ønsker et utdanningsløp i, men endelig avklaring og beslutning rundt dette gjøres i tilsettingsprosessen.

Avdelingen har 6 ansatte LIS i indremedisinske fag, men vi ønsker å forsterke avdelingen med flere LIS. Dette vil gi lavere vaktbelastning og mer dagtidsarbeid med mulighet for flere prosedyrer og fokus på utdanning. Medisinsk avdeling har utarbeidet utdanningsplaner som skal bidra til at man kommer raskere gjennom læringsmål og prosedyrer på en systematisk måte.  

Du vil komme til et miljø med stort faglig engasjement der det legges stor vekt på undervisning, veiledning og supervisjon. Det legges også til rette for daglige møter med overleger, LIS2/3 og LIS1 der faglige diskusjoner er i fokus. 

Vi vet at mange av utfordringene som LIS ved universitetssykehus kan knyttes til å få gjennomført antall prosedyrer for å oppnå læringsmål og utvikle seg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du raskt kommer i gang og får gjennomført mange prosedyrer under veiledning. Det skjer både i poliklinikk, på sengepost og i akuttmottak. 

Som LIS2/3 deltar du i vaktordning sammen med LIS1 og overlege. Du får varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk og vaktarbeid. Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST - prinsippet for akutte indremedisinske problemstillinger og alvorlig syke barn. 

Hos oss vil du få god oppfølging av faste overleger i avdelingen, som er indremedisinere, kardiologer, gastroenterolog, nefrolog og lungelege. 

Det er satt av faste poliklinikk og studiedager i en rullerende turnus. I løpet av en 12 ukers tjenesteplan har man en friuke. 

Vi tilbyr 50 000,- i individuelt tillegg og dekker inntil 4 hjemreiser det første året.

Hoveddelen av læringsmålene i spesialistutdanningene kan oppnås i Helgelandssykehuset, og vi har avtale om spesialiseringsperiode ved samarbeidende foretak for oppnåelse av resterende læringsmål. Hvilke foretak vi har samarbeidsavtale med, og normert tid for spesialiseringsperioden, varierer mellom de ulike spesialiteter. Du kan lese mer om dette i våre utdanningsplaner

Oppstart etter avtale.

Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Journalarbeid
 • Poliklinikk
 • Sengepostarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Veiledning av LIS1

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du har godkjent norsk turnustjeneste/LIS1

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du evner å prioritere i en travel hverdag
 • Du har innsikt i eget kompetansenivå

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger 
 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Et fagmiljø med stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen