Hopp til innholdet

Arbeidsgiver med attraktiv fleksibilitet: - En fantastisk mulighet

- Når vi rekrutterer, passer vi på at arbeidsdagen går overens med familieliv og interesser utenfor jobb, sier Monica Aune, konstituert enhetsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

To smilende mennesker i sola
- Det er en fantastisk mulighet, sier psykiater Bouke Strikwerda som veksler mellom hjemmekontor i Nederland og fysisk tilværelse i Helgelandssykehuset. Her sammen med Monica Aune, konstituert enhetsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Foto: Beate Nygård Johansson

Gjennom flere år har Klinikk for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset opparbeidet seg erfaring med ansatte som jobber på Helgeland, men bor et annet sted. Fleksibiliteten er ofte ønsket av arbeidstaker og tilrettelegges av sykehuset. 

Bouke Strikwerda er et eksempel på det, en psykiater som foretrekker allsidigheten ved fysisk tilstedeværelse og hjemmekontor i Nederland. Han foretrekker også den typen allsidighet som små sykehus kan tilby når det kommer til mangfold av arbeidsoppgaver.  

Flere kolleger står ute i sola og snakker sammen

Bredt nettverk av fagfolk

- I Helgelandssykehuset får jeg jobbe tett med andre faggrupper, mye mer enn jeg har erfart ved tidligere arbeidsplasser i Nederland. I Helgelandssykehuset jobber vi helhetlig med psykologspesialister, psykologer, familieterapeuter, miljøterapeuter, fysioterapeuter og Nevropsykologisk avdeling. Det er et stort nettverk av fagfolk som samarbeider, forklarer Bouke. 

Det blir dermed ikke bare klinisk arbeid psykiateren jobber med, men også utvikling av prosjekter.  

- Vi deler erfaringer, drøfter saker og jobber i lag. Spesielt godt liker jeg å ha god tid til å møte barn og ungdommer. 

En mann står i en stor spisestue og forklarer noe

Hjemmekontor

Når Bouke jobber hjemmefra har han fulle arbeidsdager med morgenmøter og behandlingsmøter, han har digitale samtaler med ungdommer og foreldre, og han er alltid tilgjengelig for kollegene sine på Helgeland.  

- Det å ha hjemmekontor utelukker ikke direkte kontakt med pasienter. Det er en fantastisk mulighet. Det er likevel viktig at jeg er jevnlig til stede i avdelingen. Det blir en kombinasjon mellom å være fleksibel på hjemmekontor og å være fysisk til stede.

En mann og en dame ler hjertelig

Et nytt språk

Da Bouke takket ja til jobben for 17 år siden, gjennomførte han et 20-ukers norskkurs. Arbeidsdagen ble delt i to, først jobb, deretter norskkurs. Dette beskriver han som nøkkelen til hvordan overgangen til Norge gikk så bra. 

- I starten fikk jeg mulighet til å være med i pasientsamtaler med mine kolleger. Da lyttet jeg på norsk og prøvde å forstå. Det gikk veldig fort med det opplegget. Jeg stortrivdes på jobb og gjør det fremdeles.  

 En mann står ute og snakker med kolleger

Det å flytte fra tettbefolkede Nederland til en by på Helgeland beskriver Bouke som en drøm. 

- Det vi opplevde og så av byen, alle mulighetene på Helgeland, skolegangen, kulturen, jobbmuligheter og hvordan vi ble tatt imot, det var helt fantastisk. Jeg stortrives med kollegene mine og det er alltid veldig trivelig å komme hit. 

Leilighet i byen

De første fem årene bodde han sammen med familien sin i Mosjøen, men da overgangen til videregående skole nærmet seg for barna, valgte de å flytte tilbake til hjemlandet. Likevel ønsket Bouke å beholde jobben sin.   

En mann med briller sitter i en stol med et stort vindu bak seg

- Hele familien er glad i å være her og vi eier en leilighet i byen. Det var ikke et enkelt valg vi tok den gangen om å flytte.

Attraktiv fleksibilitet

Konstituert enhetsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Mosjøen, Monica Aune, legger til rette for at arbeidssøkere skal få en arbeidshverdag tilpasset sin livssituasjon. 

Smilende dame i en gang

 - Vi har en solid BUP med god tverrfaglighet. Når vi rekrutterer passer vi på at arbeidsdagen skal gå overens med familieliv og interesser utenfor jobb, og man kan delta på kurs og drive behandling digitalt hjemmefra.  

Hun opplever at fleksibiliteten i Helgelandssykehuset er attraktiv.  

- Vi legger også til rette med hjemmekontor med gode løsninger der de sitter. Utstyr, pc, pulter og stoler. Vi er kjempefleksible og har god erfaring med måten vi gjør det på.

Dame som står i døråpningen til BUP

 

Helsepersonell som jobber sammen

Livet på Helgeland

Å jobbe i Nord er ikke for alle. Besøk vår karriereportal å se hva Helgeland og Helgelandssykehuset har å by på. Kanskje er dette plassen for deg!