Hopp til innholdet

Vi søker logoped til logopedtjenesten

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 9 seksjoner. Logopedene i Tromsø er organisatorisk plassert i seksjon for Ergoterapi-, Logopedi- og Sosionomtjeneste (ErLoSo).

Vi har behov for logoped i 100% stilling fra snarest mulig.
50% av stillingen er fast, og 50% av stillingen er et vikariat ut februar 2025 - med mulighet for forlengelse.

Vi har 3,5 stillinger for logoped. Logopedene gir tilbud til pasienter innlagt ved somatiske avdelinger i UNN, Breivika. Det gis også et begrenset poliklinisk tilbud.  Pasientarbeidet fordeles ved at hver logoped har ansvar for avklarte pasientgrupper. 

Vi tilstreber at logopedene skal opparbeide spesialkompetanse gjennom  å arbeide fast med spesifikke pasientgrupper over tid. Samtidig er vi avhengig av at alle logopedene kan dekke opp for hverandres oppgaver. Dermed er rullering mellom de ulike fagområdene/pasientgruppene nødvendig.

Logopedene ved UNN har 5 ukers ferie pr år. Avlønning etter gjeldende avtale mellom UNN HF og aktuelle fagorganisasjoner. 

Søker må laste ned relevante vitnemål og attester i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • kartlegge, utarbeide og gjennomføre behandlingstiltak for språk-, tale-, stemme-, kommunikasjon og svelgefunksjon
 • råd og veiledning til pasient og pårørende
 • tverrfaglig samarbeid internt i sykehuset
 • samarbeid med eksternt hjelpeapparat
 • undervisning internt i UNN, til kommuner, samt UiT
 • veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent utdanning som logoped. For utenlandske søkere kreves NOKUT-godkjenning samt godkjent språkprøve.
 • Det er ønskelig med erfaring innen helse- og omsorgssektoren. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vektlegges.
 • Nyutdannede, uten erfaringen vi etterspør, oppfordres også til å søke.
 • Sertifisering innen relevante kartleggingsverktøy vektlegges, eksempelvis FEES, VFS (MBSI) og gjerne kurs i oralfacial funksjon.
 • Det kreves gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, samt gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en aktiv, fleksibel og engasjert medarbeider som

 • har god arbeidskapasitet og evne til å takle travle dager
 • har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og er en aktiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • er opptatt av kvalitet og identifiserer seg med UNNs verdigrunnlag
 • er faglig interessert og utviklingsorientert

Personlig egnethet vil vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • mulighet for å være med å skape fremtidens logopedtjeneste i UNN
 • stor mulighet til å påvirke arbeidshverdagen
 • gode muligheter til faglig utvikling innenfor et bredt logopedisk fagfelt
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • mulighet for leie av bolig
 • god opplæring av den nyansatte

Logopedi er en etterspurt tjeneste, og rett person vil oppleve å bli inkludert i mange ulike miljø i UNN.

Søk på stillingen