Hopp til innholdet

Vernepleier/spesialvernepleier

Døgn 1 Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å jobbe i et spennende tverrfaglig miljø som stadig er i utvikling, med dyktige arbeidskollegaer i et godt arbeidsmiljø? Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver, med fokus på veiledning og kompetanseheving.

Døgn 1 søker etter en dyktig og engasjert vernepleier i fast stilling. 

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har allmennpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i tre seksjoner: poliklinisk seksjon, medikamentfritt behandlingstilbud og døgnseksjon.   

Døgnseksjonen består av tre døgnenheter:

 • Døgn 1, lokalisert i Tromsø med 12 plasser
 • Døgn 2, lokalisert i Tromsø med 12 plasser
 • Døgn Storsteinnes med 9 plasser

Døgn 1 gir tilbud om akutte og elektive innleggelser. Behandlingstilbudet består primært av kartlegging og utredning, undersøkelser, medikamentell behandling, samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet, gruppetilbud og nettverksarbeid.

Den faglige profilen er preget av brukermedvirkning og relasjons- og nettverksarbeid. Det vektlegges å tilrettelegge for at pasienten kan delta i utforming og evaluering av eget behandlingstilbud. Døgn 1 har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. 

Vi søker deg som brenner for dette fagfeltet, bidrar godt i vårt allerede gode arbeidsmiljø og er opptatt av å utvikle egen kompetanse.

Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden hovedsakelig på dag/aften med arbeid hver tredje helg.  

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging og ivaretakelse av pasienter
 • opprettelse av behandlingsplan i nært samarbeid med pasient
 • samarbeid internt og eksternt med andre faggrupper
 • samarbeid med pasientens nettverk og hjelpeapparat
 • delta i utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger og gjennomføre behandling 
 • dokumentasjon i pasientens elektroniske journal
 • medikamentadministrering
 • veiledning og opplæring av studenter og nyansatte
 • deltakelse og ledelse av ulike aktivitetstilbud 
 • praktisk arbeid i enheten

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som vernepleier
 • ønskelig med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus eller annen relevant videreutdanning
 • ønskelig med klinisk erfaring fra relevant praksis
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner til pasienter og kolleger 
 • opptatt av brukerperspektivet
 • fleksibel
 • ansvarsbevisst og løsningsorientert 
 • evne til selvstendig arbeid og teamarbeid
 • bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • høyt faglig nivå
 • faglig og personlig utvikling
 • interundervisning, organisert trening i MAP, refleksjon og veiledning
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • godt arbeidsmiljø
 • individuell opplæring 
Søk på stillingen