Hopp til innholdet

Vernepleier/spesialvernepleier

Akuttpost Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å være med oss på laget for å hjelpe mennesker med psykisk sykdom i den akutte fasen? Vi tilbyr en spennende jobb der ingen dager er like!

Ved Akuttpost Tromsø har vi ledig 100% fast stilling for vernepleier/ spesialvernepleier. 

 

Vi tilbyr et årlig rekrutterings- og stabiliseringstillegg for våre vernepleiere med følgende beløp:

 • Vernepleiere 50 000,-. Tillegget økes til 75 000.- etter opparbeidet tjenestetid tre år eller mer etter tiltredelse knyttet til seksjon.
 • Spesialvernepleiere med relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og rus: 75 000,-

 

Hos oss er det fokus på trygg og god opplæring. Vi har en jevn fordeling mellom menn og kvinner, og et ungt tverrfaglig miljø med engasjement for faglig utvikling. Med på laget av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter, har vi også overlege, psykologspesialist, psykolog, sosionom og flere leger i spesialisering. Sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø med dedikerte kolleger, og er en trygg ramme for å tilegne seg kunnskap og erfaring med de mest sårbare pasientene. Vi har ukentlige undervisninger for å styrke vår kompetanse, og ingen spørsmål er for dumme for oss. Det er viktig for oss med godt samhold, både på og utenfor jobb, og vi håper at du har lyst til å samles rundt bordet for sosial lunsj hver fredag!

Akuttpsykiatrisk seksjon har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud av personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen er samlokalisert og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner.

Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, er positiv, robust, nysgjerrig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vektlagt, sammen med god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Her får du jobbe med mennesker i den mest akutte fase, med varierte oppgaver og fokus på veiledning og kompetanse. Menn oppfordres til å søke. 

Her er vi fleksible med tanke på turnus. Det gir deg muligheter til å planlegge jobb og fritid på en god måte.

Arbeidsoppgaver

 • miljøterapeutisk og medikamentell oppfølging av inneliggende pasienter
 • tverrfaglig teamarbeid
 • arbeid knyttet til sengepostens daglige drift og forefallende oppgaver
 • etablering, oppfølging- og evaluering av behandlingsplaner
 • bidra i kartlegging, utredning og diagnostiske vurderinger
 • samarbeid med pasient, pårørende og profesjonelt nettverk
 • veiledning og opplæring av studenter og nyansatte
 • dokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidet
 • oppfølging og ivaretakelse av pasienter
 • legemiddelhåndtering
 • delta på intern kursing

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Relevant videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig, men ikke et krav
 • Må ha gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra jobb innen psykisk helse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • gode relasjonsevner
 • faglig interesse og nysgjerrighet i forhold til å skulle bidra aktivt i faglig videreutvikling
 • engasjement og fleksibilitet
 • ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, lojal og målrettet
 • evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • positiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljø
 • nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutvikling

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • en dynamisk og engasjerende arbeidsplass der hver dag er unik
 • fokus på trygg og grundig opplæring.
 • muligheten til å være med på laget selv om du er nyutdannet
 • et tverrfaglig miljø med jevn fordeling mellom menn og kvinner
 • dedikerte kolleger, inkludert sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, assistenter, overleger, psykologspesialister, psykologer, sosionomer og leger i spesialisering
 • ukentlige undervisninger for å styrke kompetansen din
 • godt samhold både på og utenfor jobb, inkludert sosial lunsj hver fredag
 • kollegastøtte
 • jobb i et spennende fagfelt som er i endring og utvikling
 • faglig og personlig utvikling, organisert trening i MAP, internundervisning og veiledninger
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • kr 20 000 pr. år i særtillegg ved 100% stilling
 • mulighet for kurs/videreutdanning
 • rekrutteringstillegg på 50 000 kr pr år for sykepleiere/75 000 kr pr år for spesialsykepleiere

Ingen spørsmål er for dumme – vi er her for å hjelpe!

Søk på stillingen