Hopp til innholdet

Utdanningsstillinger for helsefagarbeidere

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tilbyr utdanningsstillinger til videreutdanning for helsefagarbeidere, for 2-årig deltidsstudium ved høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen i Viken (Fredrikstad).

Stillingene har en total tidsramme på 4,5 år, herunder 2 års deltidsstudium med 2,5 års bindingstid ved UNN HF, og gjelder følgende studieretninger:

 • Intensivpleie
 • Kirurgisk virksomhet

For ansettelse i UNN kreves det at søker tas opp som student på en av studieretningene ved Fagskolen i Viken 2024.

Søker du begge studieretninger ved Fagskolen i Viken, kan du søke på begge utdanningsstillingene.

Søk studiet her:

Obs! Søknadsfrist Fagskolen i Viken 15.04.24

Arbeidssted vil være UNN Tromsø.

Antall stillinger: 2 for intensivpleie + 2 for kirurgisk virksomhet

Arbeidsoppgaver

 • følge Fagskolen i Viken sin studieplan i teori- og praksisstudier, samt gjennomføre utdanningen på normert tid
 • avtjene arbeidsplikt i avtalt klinikk i studiefrie perioder fra Fagskolen i Viken
 • gjennomføre bindingstid på avtalt arbeidssted

Kvalifikasjoner

 • 2 års klinisk erfaring som autorisert helsefagarbeider
 • bekreftet studieplass ved fagskolen i Viken, opptak 2024 - skal ettersende søknaden til UNN
 • beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • interesse og engasjement for intensivpleie/kirurgisk virksomhet som fag
 • tar ansvar for egen læring
 • kunnskapssøkende, evne til å jobbe både systematisk og selvstendig
 • motivasjon til å gjennomføre en krevende studie, samt arbeidsplikt i studiefrie perioder

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • ansettelse som helsefagarbeider i 100 % stilling, med lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • faglig og personlig utvikling
 • utdanningsavtale med UNN, som omfatter vilkår i utdanningsperioden og etterfølgende bindingstid
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Søk på stillingen