Hopp til innholdet

Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å være med oss på laget for å hjelpe mennesker med psykisk sykdom i den akutte fasen? Vi tilbyr en spennende jobb der ingen dager er like!

Ved Akuttpost Tromsø har vi ledige 100%  stillinger for sykepleier/vernepleier. 

Hos oss er det fokus på trygg og god opplæring. Vi har en jevn fordeling mellom menn og kvinner, og et ungt tverrfaglig miljø med engasjement for faglig utvikling. Med på laget av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter, har vi også overlege, psykologspesialist, psykolog, sosionom og flere leger i spesialisering. Sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø med dedikerte kolleger, og er en trygg ramme for å tilegne seg kunnskap og erfaring med de mest sårbare pasientene. Vi har ukentlige undervisninger for å styrke vår kompetanse, og ingen spørsmål er for dumme for oss. Det er viktig for oss med godt samhold, både på og utenfor jobb, og vi håper at du har lyst til å samles rundt bordet for sosial lunsj hver fredag!

Her får du tilbud om to-delt ønsketurnus/kalenderplan som gjelder for et halvt år om gangen, eventuelt hovedsakelig natt. Det gir deg muligheter til å planlegge jobb og fritid på en god måte. Akuttpsykiatrisk seksjon har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud av personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen er samlokalisert og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner. .

Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, er positiv, robust, nysgjerrig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vektlagt, sammen med god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Her får du jobbe med mennesker i den mest akutte fase, med varierte oppgaver og fokus på veiledning og kompetanse. Menn oppfordres til å søke. 

Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingene vil kunne gi deg faglig utvikling. Dette er en stilling hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse, og du må være forberedt på en bratt læringskurve.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk og sykepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Arbeid knyttet til sengepostens daglige drift og forefallende oppgaver
 • Etablering, oppfølging- og evaluering av behandlingsplaner
 • Bidra i kartlegging, utredning og diagnostiske vurderinger
 • Samarbeid med pasient, pårørende og profesjonelt nettverk
 • Veiledning og opplæring av studenter og nyansatte
 • Dokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidet
 • Oppfølging og ivaretakelse av pasienter
 • Legemiddelhåndtering
 • Delta på intern kursing

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig, men ikke et krav
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra jobb innen psykisk helse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Engasjement og fleksibilitet
 • Ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, lojal og målrettet
 • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljø
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutvikling
 • Personlig egnethet vektlegges høyt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Jobb i et spennende fagfelt som er i endring og utvikling
 • Faglig og personlig utvikling, organisert trening i MAP, internundervisning og veiledninger
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kr 20 000 pr. år i særtillegg ved 100% stilling
 • Mulighet for kurs/videreutdanning
 • Tilsetting fortløpende
Søk på stillingen