Hopp til innholdet

Sykepleier/sykepleier med relevant videreutdanning - PSHT Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens helsetjenester? Ønsker du å jobbe tverrfaglig og selvstendig? Ønsker du å ha større påvirkning på egen hverdag - sammen med gode kollegaer? 

Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er i dag etablert ved UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik, samt ved Distriktsmedisinsk senter i Midt-Troms (Finnsnes) og i Nord-Troms (Nordreisa). PSHT har også opparbeidet et tett samarbeid rundt felles pasienter med omkringliggende kommuner i Troms og Ofoten.

PSHT er organisert i Senter for e-helse, samhandling og innovasjon (ESI). Ved å koble kliniske miljøer sammen med innovasjon, samhandling og IKT, kan UNN utvikles til et mer utadvendt sykehus, i tråd med nasjonale føringer.

PSHT sin rolle er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell basert på prinsipper som er pasientsentrert, helhetlig og proaktiv. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for pasienter i alle aldersgrupper med kroniske sykdommer og sammensatte helseutfordringer innen somatikk, rus og psykisk helse. Teamet arbeider klinisk og bidrar i tjenesteutviklingen mellom UNN og kommunene.

Snart flytter UNN Narvik inn i nytt bygg, og sammen med Narvik kommunes nye Helsehus ligger forholdene til rette for enda tettere samarbeid på tvers av etatene. Sammen kan vi sørge for gode pasientforløp for pasienter med komplekse og sammensatte behov.

Dersom du kjenner at dette er noe du gjerne vil være en del av - søk stillingen!

Ring gjerne for en uformell prat om det er noe du lurer på.

Les mer om Personsentrerte Helsetjenester her: personsentrert.helsekompetanse.no

Arbeidsoppgaver

 • Som sykepleier i teamet er du med i utvikling og forming av framtidas helsetjeneste for pasienter med sammensatte og kroniske lidelser.
 • Du arbeider proaktivt med komplekse problemstillinger for pasienter med behov for et godt koordinert og helhetlig tilbud, i samarbeid med pasient, teamet og helsetjenesten for øvrig.
 • Du har brukermedvirkning, samhandling og samarbeid i fokus og sikrer god informasjon og aktiv deltakelse av pasient, pårørende og andre viktige personer i pasientens liv (for eksempel fastlege, hjemmesykepleien) gjennom hele pasientforløpet.
 • Du bidrar og gjennomfører kartlegginger og funksjonsvurderinger der pasienten er.
 • Du bidrar til å få på plass proaktive planer.
 • Du underviser og veileder kollegaer, samarbeidspartnere og pasient/pårørende.
 • Du møter pasienten der han befinner seg; i hjemmet, kommunal institusjon eller på sykehuset.
 • Du deltar aktivt i kvalitetssikringsarbeid i teamet.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som sykepleier, fortrinnsvis med relevant videreutdanning
 • ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • førerkort

Personlige egenskaper

 • nytenkende, nysgjerrig og engasjert
 • har sans for komplekse utfordringer
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • liker å deler tanker og erfaringer, undervise og veilede

Personlig egnethet vil vektlegges tungt.

Vi tilbyr

 • arbeid på dagtid 37,5 t/u
 • fleksibel arbeidstid
 • fri helligdager
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • jobbe i et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • mulighet for faglig og personlig utvikling
 • kan bli aktuelt med helgearbeid
Søk på stillingen