Hopp til innholdet

Sykepleierstilling med rekrutteringstillegg - Akuttpost sør

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen
Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb, der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?  

Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling.

Du vil jobbe i et fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten og være en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet, som skaper et robust fundament for behandlingen vi tilbyr. Dette er en stilling hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon.

Akuttpsykiatrisk seksjon har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen er samlokalisert og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner.

Akuttpsykiatrisk seksjon består av Akuttpost nord, Akuttpost sør, Akuttpost Tromsø og Psykose- og rusenheten.

Akuttpost sør har ledig stillinger for sykepleier/spesialsykepleier.

Akuttpost sør har 9 døgnplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet kommunene Midt-Troms, Sør-Troms og deler av Ofoten. Behandlingen består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi tar i hovedsak imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp og behandler/utreder pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Vi tilbyr et årlig rekrutterings- og stabiliseringstillegg for våre sykepleiere ved Akuttpost sør med følgende beløp: 

 • Sykepleiere: 50 000,-. Tillegget økes til 75 000,- etter opparbeidet tjenestetid tre år eller mer etter tiltredelse knyttet til seksjon eller enhet
 • Spesialsykepleiere med relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og rus: 75 000,-


Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet og pasientgruppa, har gode kommunikasjonsferdigheter, er positiv, fleksibel, nysgjerrig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert.

Sykepleier/vernepleier vil gå inn i stilling med arbeid til enhver tid i henhold til gjeldende arbeidsplan, for tiden 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg,.

Arbeidsoppgaver

Som sykepleier vil du være et viktig medlem og bidragsyter med helsefaglig kompetanse i våre tverrfaglige behandlingsteam. Foruten å være sentral i det miljøterapeutiske arbeidet, vil samarbeid med pårørende og øvrige ledd i behandlingskjeden, slik som innsøkende instans, kommunehelsetjenesten og de tre SPH (Senter for psykisk helse) i vårt opptaksområde være viktige funksjoner for miljøpersonalet på Akuttpost sør. Det utadretta arbeidet foregår både på telefon, ved bruk av elektronisk kommunikasjon (PLO-meldinger), og videokonferansemøter. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Vi søker fortrinnsvis etter kandidater med videreutdanning i psykisk helsearbeid og med klinisk erfaring. Personlig egnethet vektlegges dog tungt, og vi oppfordrer derfor også nyutdannede til å søke
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • evne til å gi individuell tilpasset miljøterapi og sykepleie til inneliggende pasienter
 • faglig engasjement, nysgjerrighet og evne til kritisk refleksjon
 • gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • en lagspiller som tar initiativ og bidrar positivt til arbeidsmiljøet
 • fleksibilitet og evne til omstilling
 • ansvarsbevisst og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Vi tilbyr

 • et spennende faglig miljø, der tverrfaglig samarbeid og gode kollegiale relasjoner vektlegges
 • opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning, MAP kurs (mestring av aggresjon) og temadager
 • faglig utvikling
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster med risikotillegg på kr. 20 000,-/år i full stilling
 • et årlig rekrutterings- og stabiliseringstillegg for våre sykepleiere ved Akuttpost sør med følgende beløp:
  • sykepleiere 50 000,-. Tillegget økes til 75 000.- etter opparbeidet tjenestetid tre år eller mer etter tiltredelse knyttet til seksjon eller enhet
  • spesialsykepleiere med relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og rus: 75 000,-
 • mulighet til spesialisering med støtte fra UNN for kandidater uten videreutdanning 
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV) 
Søk på stillingen