Hopp til innholdet

Sykepleier/spesialsykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du en meningsfull og variert arbeidshverdag hvor du jobber med mennesker som brått har fått livet snudd på hodet?

Som sykepleier ved Rehabiliteringsmedisinsk sengepost vil du få mange faglige utfordringer og en bred sykepleiepraksis, da vår pasientgruppe er svært variert. Hos oss jobber vi med pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter traumatisk hodeskade, hjerneslag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner m.m. Døgnenheten har 14 sengeplasser og rundt 150 innleggelser årlig. Et stort antall av våre pasienter blir overflyttet direkte fra intensivavdelingen og har komplekse problemstillinger som krever tett medisinskfaglig oppfølging.

Vi jobber tverrfaglig med felles mål om å gjøre det beste for våre pasienter, og søker nå en sykepleier som kan bidra inn i vårt team. Sykepleiere spiller en viktig rolle i rehabiliteringen, og det kreves en helhetlig tilnærming med god kjennskap til sykepleiefaglige prosedyrer. Avdelingen har et høyt faglig nivå hvor det gis muligheter til å lære mye om sykepleie til rehabiliteringspasienter. Kanskje får akkurat du mulighet til å jobbe sammen med oss!  

Vi lyser ut 100 % stillinger i tredelt turnus, men det er også  aktuelt med 80,11% stilling med arbeidstid hovedsakelig på natt. Om du ønsker å arbeide i større stillingsprosent enn 80,11%, og jobbe natt, så er det mulighet for dette. Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.

Arbeidstiden i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan.

På UNN i Tromsø har vi lavdrift fra uke 26 til og med uke 34, og vi er åpen for å ansette noen om så i korte perioder i forbindelse med lavdriften.

Arbeidsoppgaver

 • utøve sykepleie til pasienter med behov for rehabilitering i subakutt fase
 • tett tverrfaglig samarbeid
 • kartlegge, planlegge, utføre og evaluere pasientbehandling
 • dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • håndtering av medisinskteknisk utstyr
 • medisinadministrering ved hjelp av elektronisk pasientkurve
 • veilede studenter og annet helsepersonell ved behov
 • bidra til faglig utvikling og forbedringsarbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Det vektlegges at aktuelle kandidater har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du må kunne gjøre deg forstått på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Det ses gjerne at søkeren har erfaring relatert til de beskrevne arbeidsoppgavene, og det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Akuttmedisinsk kunnskap er fordel.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • opplæring i et godt arbeidsmiljø
 • et fagmiljø hvor du får samarbeide tett innen egen faggruppe og også med øvrige faggrupper på sengeposten
 • medlemskap i KLP
 • høyt faglig nivå
 • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • bedriftshelsetjeneste
 • velferdstilbud i form av tilgang til hytter og trening

Det er mulighet for videreutdanning i nevrosykepleie som avdelingen dekker mot to års bindingstid. Studiet er et delstudium med samlinger i Bergen og gir spesialsykepleierkompetanse/-tittel.

Som ansatt får du boligstøtte av sengeposten over sommeren (uke 26 til og med uke 34).

Søk på stillingen