Hopp til innholdet

Sykepleiere og spesialsykepleiere - Nevrokirurgi, ØNH og øye sengepost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Hei! 

Leter du etter  jobbmuligheter som gir deg bred kirurgisk erfaring med mulighet for spesialisering i en by omgitt av storslått natur, nordlys og midnattssol? Med hav og fjell like utenfor stuedøra der du kan dyrke friluftsaktiviteter sommer som vinter og et yrende byliv med internasjonalt preg? Da er du velkommen til Nevrokirurgisk/ØNH/Øye sengepost i TROMSØ, "Nordens Paris"!

Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere/spesialsykepleiere til faste stillinger, eller for kortere perioder ved vår sengepost. Vi trenger spesialsykepleiere til Nevrokirurgisk overvåking og kreftsykepleiere til ØNH-pasienter.

Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til én sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Alle tre fag har en planlagt elektiv virksomhet samt at ca 40% av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp. Vi videresender i stor grad pasienter til landsdelens lokalsykehus når de er ferdigbehandlet hos oss. Vi benytter luftambulanse, men mange pasienter er avhengig av følge på rutefly. Dette gir deg en unik mulighet til å bli kjent med byene i landsdelen om du ønsker det.

Vi er en stor avdeling på Nord-Norges største sykehus med regionsfunksjon på en rekke områder som tilbyr høyspesialisert behandling i verdensklasse. Her har du mulighet til å tilegne deg kompetanse på tre fagfelt, men også mulighet til fordypning i ett av dem. Du trenger ikke å være å være spesialsykepleier, men vil få opplæring i blant annet både høyspesialisert kreftbehandling og nevrokirurgisk overvåking under trygge omgivelser. 
 
Vi tilbyr også tilpasset/komprimert turnus så langt det lar seg gjøre i forhold til drift. 
 
Er du interessert i kreftpasienten og helhetlig kreftsykepleie fra diagnostisering til behandling med kirurgi, cellegift og stråling? Ved øre-nese-hals får du følge hele behandlingsforløpet til øre-nese-hals kreftpasienten fra start til slutt. Vi har pasienter med tracheostomi, pasienter med ernæringsproblematikk, stråleskader og smerteproblematikk. I tillegg har vi andre pasienter med sykdom og skader i øre-nese-hals-området; abscesser, blødninger, infeksjoner, traumatiske skader, pasienter som trenger øre-operasjoner, kjeveoperasjoner med mer.
 
Synes du at nevropasienten er spennende? Nevrokirurgisk sengepost og overvåkning har behandlingsansvar for de nevrokirurgiske pasientene i hele Nord-Norge. Vi har blant annet rygg- og nakkekirurgi, hvor pasientene opereres for sterke smerter og nevrologiske utfall i armer eller bein. Vi har ansvar for hjernekreft-pasientene, og pasienter med traumatiske hodeskader og hjerneblødninger. Har du lyst på en spennende arbeidshverdag hvor du virkelig får brukt hele din sykepleierkompetanse? På overvåkningsstua har vi de dårligste pasientene som trenger tett oppfølging og overvåkning 24/7. Her får du jobbe med avansert medisin teknisk utstyr og være tett på pasienter med nedsatt bevissthet og nevrologiske utfall. Perfekt om du kunne tenke deg en karriere innenfor intensiv, akuttsykepleie, operasjon eller anestesi.

Har du lyst til å lære mer om øyesykdommer? Øye drifter egne selvstendige operasjonsstuer med eget personell som har tett samarbeid med sengeposten. Inngrepene gjøres både i lokal og anestesi der de fleste pasientene bor på pasienthotellet. På dagtid driftes Øye i hovedsak av helsefagarbeidere med ansvarlig sykepleier "bak".

Sjekk ut vår egen instagram!

Arbeidsoppgaver

Preoperativ sykepleie

 • pre-operativ informasjon til pasient og pårørende, samt pre-operativ sjekkliste
 • klargjøre pasienter til operasjon (pre-operativ dusj/vask, legge perifere venekanyler, blærekateter, antibiotika, tromboseprofylakse, rygg/nakkeskjema, Gliolan, øyedråper med mere)
 • nevrologiske observasjoner for å se at pasientens tilstand ikke forverrer seg i påvente av operasjon (GCS, forenklet NIHSS, kraft i armer og bein, sensibilitet, vannlating etc.)

Postoperativ sykepleie/sykepleie

 • kartlegging av smerte og smertelindring; per-oral, intravenøs/subcutan/intramuskulær og epidural smertelindring og bruk av ulike typer smertepumper, vurdering av pasientens smerter i forhold til før operasjonen
 • måling av vitale parametre og bruk av NEWS2-score for å vurdere pasienten
 • mobilisering og vurdering av kraft og funksjonsnivå, bruk av nakkekrager og korsetter
 • håndtering av sårdren og vurdering av post-operativ blødning
 • ernæringsbehandling - ofte tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, spesialkost og ernæring til pasienter i ernæringsmessig risiko, mye bruk av næringsdrikker og næring via nasogastrisk sonde og total parenteral ernæring
 • infusjonsbehandling – antibiotika, væskebehandling og medikamentinfusjoner
 • sårbehandling – kirurgiske sår, trykksår, sårbehandling med VAC-pumpe etter sårrevisjoner
 • nevrologiske observasjoner (endring i bevissthet, endring i kraft og funksjon)
 • assistering av lege på skiftestue (ØNH)
 • mottak av ø-hjelpspasienter direkte til avdelinga (ØNH-pasienter går ikke via akuttmottaket)
 • infeksjonsbehandling

Kreftsykepleie

 • følge opp øre-nese-hals kreftpasienter igjennom hele kreftbehandlingen: diagnostikk, kirurgi, cellegift og stråling
 • kartlegging av smerte og smertebehandling
 • ernæringsproblematikk – kartlegging og behandling
 • behandling av strålefelt
 • administrering av cellegift
 • sykepleie av pasienter med tracheostomi
 • sykepleie til laryngektomerte pasienter
 • sykepleie på øre-nese-hals dagenhet og oppfølging av kreftpasienter som bor på pasienthotellet 

Overvåkning

 • tett overvåkning av pasientens bevissthetsnivå og nevrologiske status
 • kontinuerlig monitorering av pasientens vitalia via scop, bruk av arteriekran for invasiv blodtrykksmåling
 • oksygenbehandling ved bruk av opti-flow
 • håndtering av ekstern ventrikkeldrenasje og overvåkning av pasientens intracerebrale trykk
 • behandling av væske og elektrolyttforstyrrelser
 • behandling av infeksjoner i sentralnervesystemet
 • ernæringsbehandling
 • mobilisering av pasienter med tverrsnittskader og lammelser
 • sykepleie til ustabile og kritisk syke pasienter som er for dårlige til å ligge på vanlig sengepost
 • sykepleie til pasienter med nedsatt bevissthet
 • sykepleie til pasienter med store hjerneblødninger, hjernehinneblødninger og hodeskader
 • sykepleie til pasienter med nyoppdaget hjernekreft
 • sykepleie til pasienter med traumatiske ryggmargsskader
 • bruk av avansert MTU

Kvalifikasjoner

Annet

 • tett samarbeid med andre enheter på huset – intensiv, oppvåkning, anestesi og operasjon 
 • tett tverrfaglig samarbeid – sykepleier, helsefagarbeider, lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, tannlege, tannpleier, diabetessykepleier, pasientsentrert helseteam 
 • landsdelfunksjon for nevrokirurgi 
 • samarbeid med lokalsykehus i hele Nord-Norge 
 • samarbeid med kommunene i regionen, blant annet via PLO-kommunikasjon og planleggingsmøter 
 • veiledning av studenter og nye kollegaer

Personlige egenskaper

 • Sykepleier/spesialsykepleier med erfaring fra fagfeltene vil bli foretrukket, men det er ikke et krav da grundig opplæring vil bli gitt.
 • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk.

Vi ønsker søkere som er

 • engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner
 • positive og imøtekommende
 • teamorientert
 • positive bidragsytere til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass som er preget av tillit, åpenhet og respekt, og opptatt av at alle skal ha det fint sammen på jobb
 • en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • et svært godt og sosialt arbeidsmiljø både på jobb og på fritiden
 • en utfordrende og variert arbeidshverdag med både planlagte og akutte innleggelser
 • 3 ukers opplæring ute på sengepost, med mulighet for individuell tilpassing ved behov, etter hvert opplæring på tvers av fagfeltene og opplæring inne på overvåkningsstua
 • nyansattuke med fokus på faglig fordypning i løpet av høsten ditt første år
 • spennende fagfelt med mulighet for personlig og faglig utvikling, og tett oppfølging fra fagsykepleier.
 • fagdager, internundervisning, simulering, konferanser og kurs
 • mulighet for videreutdanning innenfor kreft-, øye-, og nevrosykepleie, også mulighet til å ta veiledningskompetanse 10 p via UiT
 • opplæring på nevrokirurgisk overvåkningsstue med tett oppfølging av pasienter på et høyere nivå enn vanlig sengepost
 • opplæring i å gi cellegift og oppfølging av kreftpasienter på ØNH-dagenhet
 • tett samarbeid med de ulike fag sine poliklinikker og dagenheter, mulighet for hospitering
 • spennende fagfelt
 • pensjonsordninger i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • behjelpelig med anskaffelse av bolig via UNN 

Alle stillinger er 100% stilling eller lavere etter eget ønske. Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden i 3-delt turnus eller arbeidstid hovedsakelig på natt med arbeid hver tredje helg, eventuelt komprimert turnus.

Søk på stillingen