Hopp til innholdet

Sykepleier til slagenheten

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vil du komme på jobb med faglig nysgjerrighet og samtidig være en del av et inkluderende arbeidsmiljø? 

Da er du velkommen til Slagenheten!

Slagenheten er en sengepost med 10 sengeplasser. 

 • Her møter du slagpasienten i akuttfasen og gir behandling i tråd med nasjonale retningslinjer.
 • Pasientene vil ha forskjellige utfall og variere i alder.
 • Du vil være en del av et inkluderende arbeidsmiljø og få nødvendig opplæring.
 • Arbeidshverdagen din vil være varierende.

Vi har både akuttfunksjon og sengepostdrift.

Akuttfunksjon:
Alarmen går. Du tar med deg trombolysetrallen og løper til CT-lab. Her møter du slagteamet.
Legen gir kort informasjon om pasienten: Ung pasient som har mistet språket og har ingen bevegelse i høyre arm. 
Pasienten ankommer og alle gjennomfører sine oppgaver. Slagsykepleier sin oppgave er å følge med vitalia og gi trombolyse for å få løst opp blodproppen. 
På vei til sengeposten begynner pasienten prate og du observerer bevegelse i armen. Noen dager senere skrives pasienten ut hjem uten noen funksjonssvikt og kan fortsette å leve normalt. 

Sengepostdrift:
Oppfølging av pasienter med hjerneslag: Forebygge nye hendelser, kartlegge årsak og starte akutt rehabilitering. Planlegge videre forløp. 

På grunn av kollegaer som skal ta videreutdanning søker vi etter dyktige sykepleiere. Oppstart etter avtale, mulighet for oppstart etter ferieavviklingen. 

Følg oss på instagram: unn_slagenheten for et innblikk i arbeidshverdagen vår. 

Arbeidsoppgaver

 • gi helhetlig sykepleie til slagpasienten
 • være en del i tverrfaglig team
 • koordinering og planlegging av pasientforløp
 • bruk av medisinteknisk utstyr relatert til avdelingen   
 • medikamentadministrasjon/ infusjonsbehandlinger
 • prosedyrekrevende arbeid
 • medansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • interesse for slagpasienten
 • kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • fleksibel og positiv
 • løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • evne til selvstendig arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • inkluderende arbeidsmiljø
 • gode rutiner for opplæring, kompetansebygging og fagutvikling
 • enhet i stadig utvikling, med engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • en spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus. Vi har kalenderplan (ønsketurnus) 
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • UNN HF er en IA- bedrift
Søk på stillingen